Vliegveld Ockenburg

Omslag Ic Heft E

In de omslag Ic Heft E bevindt zich naast een aantal stukken van tactische aard, zoals overzichten van seincodes en lichtsignalen, een memorandum getiteld "Bei Sondereinsatz mitzunehemen". In de handgeschreven lijst staan de benodigde stukken voor de operationele inzet opgesomd. Eén stuk valt daarbij op: Stärke der Einsatzgruppe Feldmann. Een document uit deze map waarop deze naam weer terugkomt is getiteld "Fahndungsliste Holland". Op deze lijst staan door de Duitsers gezochte Nederlanders met adres en woonplaats. Vermoedelijk betrof het hier personen die door Duitse V-Männer (Vertrauensmänner, informanten) aan de Duitse autoriteiten aangemerkt als 'Duitsvijandig". Een ander stuk in de map dat de gezien de bestempeling eveneens afkomstig is van Einsatzgruppe Feldmann betreft een lijst getiteld "Grössere Garagen in Den Haag". Op deze lijst staan maar liefst 77 garages met bijbehorend adres vermeld. Interessant detail is dat in potlood voor al deze garages de code van de dichtstbijzijde landingslocatie staat aangegeven. De markeringen bevestigen de opdracht dat de eenheden die vanaf de vliegvelden naar Den Haag moesten oprukken, zo snel en zo veel mogelijk voertuigen moesten vorderen.

Ook kregen de commandanten, zoals blijkt uit het Merkblatt über das Verhalten in Feindesland, duidelijke richtlijnen wat wel en niet was geoorloofd in veroverd gebied. Zo was het bijvoorbeeld verboden om zonder te betalen levensmiddelen bij winkels of particulieren mee te nemen en was het van groot belang in vijandelijk gebied te waken voor iedere dwaling die de eer van het Feldgrau kon bezoedelen. Over plundering waren de richtlijnen duidelijk: daarop stond de doodstraf. Maar zo was het geoorloofd om middelen te vorderen die direct van militair operationeel belang waren zoals voertuigen, paarden of brandstof. Bij verzet mocht volgens de instructie, met toestemming van de commandant, dwang worden toegepast. Deze richtlijnen waren op 14 maart 1940 door Von Sponeck ondertekend.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024