Vliegveld Ockenburg

Kaarten

Zoals eerder gemeld zijn de bekendste stukken uit de bundels de getekende kaarten/plattegronden. De in veelvoud aanwezige stukken dienden uitgereikt te worden aan de manschappen van de 5e compagnie en gaven de route aan naar het paleis Noordeinde en de haven van Scheveningen. De hoofdreden hiervoor was dat na de landing en het veiligstellen van de vliegvelden rond Den Haag de parachutisten de stad binnen moest dringen om de militaire leiding, het kabinet en het staatshoofd gevangen te nemen. De meest opvallende kaart is een Nederlandse "Cito" plattegrond van Den Haag waarbij een legenda is gevoegd waarop 23 voor de Duitsers belangrijke locaties staan vermeld. Als bijlage bij meldingen (afkomstig van attachés en V-mannen) opgesteld door de 7e Fliegerdivision betreffende de locaties van Nederlandse militaire afdelingen, beschikte men over een kaart waarop specifieke militaire locaties afgebeeld zijn. Op deze kaart is onder andere de Jacob Mosselstraat aangegeven, waar op nummer 2 het Commando Luchtverdediging was gevestigd.

Verder beschikte men over een deel van de kaart van Zuid-Holland waarop "Sperrzone für Bombenwurf gleichzeitig Meldekarte" vermeld staat. Op de kaart zijn de landingsterreinen Ockenburg, Ypenburg en Valkenburg gemarkeerd. Hieromheen staat het gebied welke ten noorden van de Maas werd begrensd door de lijn Katwijk (inbegrepen) - Leiden (westelijk deel) - Moerkapelle - Krimpen - Maassluis (niet inbegrepen) - Ter Heijde (niet inbegrepen) - Noordzeekust niet meer mocht worden gebombardeerd, dit alles ter bescherming van de eigen troepen. Om bij het landingsterrein Ockenburg de vele volgende landingen te beveiligen en om het vliegveld veilig te stellen beschikte men over een kaart van de omgeving van Ockenburg met daarop aangeven de punten die door parachutisten moesten worden ingenomen. Op een andere kaart zijn de 3 vliegvelden aangegeven van waaruit zou worden opgerukt richting het centrum van Den Haag. De overige kaarten bestaan uit een topografische kaart van West-Duitsland waarop de aanvliegroute van de 22e Luftlande Infanterie Division staat aangegeven, een topografische kaart van Zuid-Holland waarop de landingszones I, II en III aangegeven zijn, een kaart van de Landungsplatz III Ypenburg en een Duitse kaart van Wassenaar.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024