Vliegveld Ockenburg

Feindlage "S"

Deze map met de vermelding Feindlage "S" is de derde map die op het vliegveld Ockenburg werd aangetroffen en blijkt, volgens een nog aanwezige inhoudsgave, grotendeels compleet te zijn. Feindlage "S" is onmiskenbaar een inlichtingendossier. De informatie in dit dossier is afkomstig van V-Männer en via Duitse attachés in Nederland verzonden aan het Oberkommando der Heeres (OKH), de Generalstab des Heeres-Attachégruppe Berlin, de Oberbefehlhaber der Luftwaffe en het Armeeoberkommando 18. Deze informatie is vervolgens bewerkt en ter beschikking gesteld aan de staf van de 22 Luftlande Infanterie Division. Inhoudelijk geven de documenten informatie over het Koninklijk Huis, de Generale Staf en de dislocaties van de Nederlandse militaire eenheden in de omgeving van Den Haag. 

Zo schrijft het Duitse militaire gezantschap in Den Haag op 9 april 1940 aan het Oberkommando der Heeres (OKH) in Berlijn: "Der Wohnsitz des Ob.d.W. General Winkelmann konnte noch nicht festgestellt werden". Over de prinses Juliana en de prins Bernhard meldde de attaché het volgende: "[...] wird bemerkt, dass das Trohnfolgerpaar kein eigenes Palais in Den Haag besitzt. In den regel bewohnt das Trohnfolgerpaar das von der Köningin-Mutter Emma übernommen Schloss Soestdijk". Een Duitse luchtfoto van het paleis Noordeinde is als bijlage aan dit stuk toegevoegd (zie hier rechts afgebeeld). Verder vermeldden de berichten van Feindlage "S" nauwkeurig de adressen van de hoofdkwartieren en van de staven. Ook werden de locaties van de opstellingen voor het luchtafweer alsmede van de wegversperringen nauwgezet in de berichten uitgewerkt. Diverse kaarten en plattegronden zijn in deze map bijgevoegd en dienden voor verduidelijking van de verstrekte gegevens.

Zo bevat het verder een aanbiedingsbrief van het Oberkommando des Heeres (OKH) in Berlijn aan de commandant van de 22e infanteriedivisie met inlichtingen afkomstig van de Duitse militaire attaché in Den Haag, over militaire eenheden te Kijkduin, Monster, Ter Heijde en Den Haag, een aanbiedingsbrief van de 7e Fliegerdivision aan de commandant van de 22e infanteriedivisie met inlichtingen afkomstig van de Duitse militaire attaché te Den Haag. De meldingen betreffen Nederlandse militaire oefeningen gehouden van 11 tot 14 april in de omgeving van Den Haag met het scenario van een luchtlandingaanval op Den Haag. Het bevat tevens inlichtingen over Hoek van Holland en Ypenburg (inclusief een schets) en een aanbiedingsbrief van de Oberbefehlshaber der Luftwaffe aan de 7e Fliegerdivision betreffende troepenverplaatsingen in de richting van Katwijk aan Zee en Noordwijk aan Zee.


Dislocaties van de Nederlandse militaire eenheden in de omgeving van Den Haag komen vooral voort uit meldingen afkomstig van de 7e Fliegerdivision over gestationeerde eenheden in Katwijk, Valkenburg, Loosduinen, Monster, Poeldijk, Naaldwijk, Kijkduin, Ter Heijde en Noordwijk, meldingen afkomstig van attachés en V-mannen opgesteld door de 7e Fliegerdivision betreffende locaties van Nederlandse militaire afdelingen. Als bijlage bevat de melding een schets waarop afgebeeld specifieke militaire locaties in Den Haag en een melding van het OKH aan de commandant van de 22e infanteriedivisie betreffende de verdediging van Valkenburg, Katwijk en Poeldijk. Verder is er nog een bericht van het Armeeoberkommando (AOK) aan de commandant van de 22e infanteriedivisie betreffende de verplaatsing van depoteenheden naar de omgeving van Den Haag, een bericht van het Armeeoberkommando (AOK) aan de commandant van de 22e infanteriedivisie betreffende militaire eenheden in de omgeving van Den Haag en Schiphol en bevat als bijlage een Duitse kaart van Wassenaar. Ook zijn er meldingen afkomstig van de 7e Fliegerdivision betreffende verdedigingsmaatregelen bij Vlissingen, Gilze Rijen, Ypenburg en Eindhoven en Den Haag. Tevens zijn er meldingen van algemene aard zoals verdedigingsmaatregelen in steden, aan de Grebbelinie en aan de kustlijn. Daarnaast is er nog een Feindnachtrichtenblatt, mededelingen bestemt voor de 22e infanteriedivisie met specifieke opgaven van militaire eenheden in de omgeving van Den Haag.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024