Vliegveld Ockenburg

1900 - 1919

De eerste, echte vlieghistorie op Ockenburg begint in 1915, tijdens de Eerste Wereldoorlog waarbij Nederland neutraal was, als op 3 april 1915 bekend wordt dat men in een grote schuur op Ockenburg begonnen is met het bouwen van een vliegmachine. Daarbij was er een vermoeden dat men van plan was daar een groot vliegkamp te bouwen. Medio april 1915 is de vliegmachine, die een ene heer S. uit Rijswijk dus op Ockenburg bouwt, nog niet gereed. Een aantal onderdelen waren echter wel gereed. Het toestel werd met de uiterste voorzichtigheid geconstrueerd, waarbij een timmerman alhier zijn hulp verleende. De bouwer was echter zeer geheimzinnig met zijn toestel.

Dat op Ockenburg een loods werd gebouwd voor vliegtuigen en dat in die loods een vliegmachine werd gebouwd, werd begin mei 1915 tegengesproken. Hardnekkig bleven daarna de berichten weer aanhouden over het bouwen van een vliegmachine, die zelfs binnenkort proefvluchten zou gaan ondernemen en binnen een korte tijd gereed zou zijn en gemaakt werd door twee personen, die dit werk onder geheimhouding verrichtten. Of het toestel ooit daadwerkelijk heeft gevlogen, is helaas niet bekend.

Op maandagmiddag 17 mei 1915 werd door het dorp Loosduinen een grote vliegmachine op een vrachtwagen vervoerd en naar Ockenburg gebracht. Volgens de media behoorde het toestel aan een Hagenaar uit het Bezuidenhoutkwartier en werd hier gemonteerd, zeker om hier vliegles mee te geven. De Luitenant Versteeg vloog de week ervoor ook rond en verdween toen in zuidelijke richting.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024