Vliegveld Ockenburg

Omslag Befehl für den Einsatz Division Ic

Hoewel in de map Befehl für den Einsatz Division Ic in tegenstelling tot de stukken uit de Tweede Adelheidstraat, het operationele bevel ontbreekt, spreken de bij het Befehl behorende bijlagen boekdelen. De hierin verwerkte gegevens, veelal verstrekt door Duitse militaire attachés in Nederland, zijn verzameld tussen begin april 1940 en 10 mei 1940. De meest opvallende bijlage is een Nederlandse "Cito" plattegrond van Den Haag waarbij een legenda is gevoegd waarop 23 voor de Duitsers belangrijke locaties staan aangegeven. Bovenaan die lijst staat: Königliches Schloss. Haupteingang von der Noordeinde. Vervolgens staat aangegeven het Marineministerium, Sitz des Ob. Kdo. d. Wehrmacht, Haupteingang von der Lange Voorhout, warscheinlich Nebeneingänge von der Hooge Nieuw Str. und der Querstras-se. Verder staan onder andere op de lijst aangegeven: Schloss der Prinzessin Juliana, Kriegsministerium, Aussenministerium, Huis ten Bosch, Alexander-Kaserne en de Tr. Üb. Pl. Waalsdorp. Opvallend is dat naast een indicatie van de (vermoedelijke) aanwezige militaire bewakingseenheden ook de ingangen van de complexen worden vermeld.

In Anlage VII Besondere Anordnungen für sonstige Massnahmen im Besetzten Feindgebiet staat een aantal tot de verbeelding sprekende opmerkingen. Zo moest ter bevordering van de mobiliteit van de eenheden gedurende de opmars naar Den Haag, ieder gemotoriseerd of bespannen voertuig binnen handbereik gevorderd worden en dienden de oprukkende eenheden zelfstandig maatregelen te treffen om de gevangen genomen militairen te bewaken. Daarnaast waren de commandanten op de hoogte van het gegeven dat zich in de stad Den Haag Duitse burgers bevonden die als een informant fungeerden. Uit een document, welke was ondertekend door de generaal Von Sponeck, valt op te maken dat bij de actie van het Duitse leger gerekend werd op de medewerking van Duitse burgers, die in de stad Den Haag woonachtig waren. Hierover wordt het volgende gemeld: "In der Stadt 's-Gravenhage sind deutsche Zivilpersonen mit Sonderaufträgen eingesetzt. Sie sind in Besitz eines Ausweises nach untenstehenden Muster. Ihnen ist durch die Truppe jede angeforderte Unterstützung zu gewähren". Deze Duitse burgers beschikten over een speciale Ausweis, die dus als legitimatiebewijs diende. De informanten mochten een beroep doen op een militaire steun. Ook konden de Duitse troepen hulp krijgen van deze "Zilvilpersonen" of "V-mannen". Van een dergelijke Ausweis was ook een voorbeeld aanwezig en was ondertekend door de generaal Von Sponeck. Omdat de inname van Den Haag mislukte, is het dus niet na te gaan of de Ausweisen inderdaad ook zijn ingezet. Voor het onderlinge radioverkeer tijdens deze operatie kregen de eenheden van de 22 Luftlande Infanterie Division nogal markante en creatieve schuilnamen zoals Bauchredner, Papagai, Stiefmütterchen, Manschettenknopf, Unmensch of Nähmaschine.

Naast de bijlagen bevat de map ook de overzichten van de Lade einheiten van de transporttoestellen en de locaties en tijden waarop de landingen moesten plaatsvinden. Op deze landingsoverzichten, opgesteld begin maart 1940, is duidelijk de verdeling van de eenheden naar landingsterrein te zien. Zo verwijst Landeplatz II naar Ockenburg. Tevens bevat de map een aantal Feindnachrichtenblätter. Deze stukken bevatten inlichtingen over de samenstelling, verplaatsingen en dislocatie van Nederlandse eenheden in de omgeving van Den Haag.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024