Vliegveld Ockenburg

Actueel

23-04-2023: Renovatie Militare Erehof
Op dit moment ondergaat het Militair Erehof, gelegen op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan, een grootschalige renovatie. Zo wordt het middenstuk bestraat en tussen de stenen komt een afdichtende laag, zodat er geen onkruid doorheen kan groeien. Aan de hand van schetsen was er al een nieuwe ontwerprichting voor een nieuwe indeling van het Erehof gemaakt. Hierbij is er ook rekening gehouden met onder andere de historische context, het toekomstig beheer en het programma van de jaarlijkse herdenking op 10 mei. Er komt ook een nieuw informatiebord met een QR-code op het Erehof. De verwachting is dat deze werkzaamheden ruim voor 4 en 10 mei aanstaande z
ijn afgerond.
   
19-01-2023: Verlichting voormalig wachtgebouw
Bij de renovatie in 2022 van het voormalige wachtgebouw aan de Wijndaelerweg (zie ook het nieuwsbericht van 19 maart 2022) is verlichting aan de buitenkant van het gebouw aangebracht. Het gebouw staat er mooi bij en de plaquettes, met daarop de namen van de in mei 1940 gesneuvelde militairen, is nu goed verlicht. In 2013 werd het voormalige wachtgebouw gemeentelijk monument en werden plaquettes aangebracht. Het gebouw was oorspronkelijk bedoeld als portierswoning voor het sportpark Ockenburg. Gedurende de mobilisatie in 1939 werd het gebruikt als een wachtgebouw voor de aldaar gelegerde Nederlandse militairen. 
   
24-12-2022: Lichtjes op oorlogsgraven
Vrijwilligers en belangstellenden zijn net zoals honderden andere mensen in Nederland op kerstavond in de weer geweest om een lichtje te branden voor hen die het grootste offer brachten. Op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag werden onder andere bij het graf van de Nederlandse militairen die in 1940 gesneuveld zijn, 167 lichtjes geplaatst. Ook bij de 55 Britse oorlogsgraven uit de Eerste Wereldoorlog werden lichtjes geplaatst en stilgestaan.

Op Gemeentelijke Begraafplaats Westduin werden als eerste 2 lichtjes geplaatst voor de op 10 mei 1940 omgekomen familie Hartman en de kapitein Boot. Daarnaast werden er lichtjes geplaatst bij de graven van de leden van de Stijkel verzetsgroep en bij de graven van 87 Geallieerden militairen. Dit ter ere van burgers en militairen die hun leven hebben gegeven tijdens de Tweede Wereldoorlog voor vrede en vrijheid. Landelijk werden op 399 locaties 22.097 graven en 98 monumenten van een brandend kaarsje voorzien.



   
19-03-2022: Werkzaamheden voormalig wachtgebouw
Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats in het voormalige wachtgebouw van het hulpvliegveld Ockenburg aan de Wijndaelerweg 5, 7 en 9. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van asbesthoudende materialen uit dit gebouw. Hiervoor is het gebouw aan de voorzijde afgezet met een hekwerk. Het is niet duidelijk wanneer de werkzaamheden afgerond zijn. De werkzaamheden werden in het Gemeenteblad van 14 januari 2022 aangekondigd onder het kenmerk 202200597. Het gebouw is sinds 10 mei 2013 gemeentelijk monument.
   
26-08-2020: Nabestaanden willen herbegrafenis gesneuvelden
De AD/Haagsche Courant plaatste vandaag een uitgebreid artikel over het verzamelgraf op het Militaire Erehof op de Algemene Begraafplaats, gelegen aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Op dit Militaire Erehof zijn sinds mei 1940 gesneuvelde Nederlandse militairen begraven, waaronder die van op en rond Ockenburg. Zij liggen tot op heden nog steeds in dit verzamelgraf/massagraf en zijn dus nooit herbegraven. Daarom zet de projectgroep Ereveld Den Haag zich in voor een waardige herbegrafenis. Het artikel (premium) is hier te lezen. Foto: Frank Jansen
   
17-06-2020: Een kleyn paleis
Onlangs verscheen bij Uitgeverij Walburg Pers het boek 'Een Kleyn Paleis'. Het boek beschrijft uitgebreid de geschiedenis van de Haagse Buitenplaats Ockenburgh. In 1638 kocht Jacob Westerbaen een stuk grond in de duinen nabij Den Haag. Daarop bouwde hij tien jaar later een buitenhuis. Hij koesterde zijn afgelegen huis in het groen en noemde Ockenburgh zijn "kleyn paleis'.  In dit rijk geïllustreerde boek beschrijven gerenommeerde auteurs de lotgevallen van buitenplaats Ockenburgh en omgeving in al zijn facetten. De buitenplaats gedurende WO2 en de geschiedenis over hulpvliegveld Ockenburg wordt uitgebreid in het boek behandeld. Het is een rijke geschiedenis van een bijzondere plek.
   
24-04-2020: In herinnering Martijn Bos
Afgelopen dinsdag bereikte ons het verdrietige bericht dat Martijn Bos op 43-jarige leeftijd is overleden. Martijn was actief als secretaris-penningmeester bij de Stichting Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage. Hij heeft zijn strijd tegen een slopende ziekte helaas niet kunnen winnen. In Martijn verliest deze Stichting een lid dat onder andere betrokken was bij de oprichting van de Stichting, de herdenkingen en het onderzoek naar de begravenen op het Erehof. Wij wensen het bestuur van de Stichting, familie en vrienden van Martijn heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.
   
29-09-2019: Oorlogsvlieger Hellendoorn overleden
Reserve 1e luitenant en waarnemer Hans Hellendoorn overleed deze week. Hij werd 100 jaar. Hellendoorn was de laatste luchtmachter die in 1940 met een Fokker C V tegen de Duitse invaller ten strijde trok. Hij wordt zaterdag in Assen begraven. Op 12 mei vloog hij met nog Fokker 3 C V's naar het Rotterdamse vliegveld Waalhaven, naar Delft en naar Ockenburg. Omdat het echter niet goed mogelijk was onderscheid te maken tussen de Nederlandse en de Duitse troepen, keerden de vliegtuigen weer om. Hellendoorn ontving na de oorlog zowel het Mobilisatie-Oorlogskruis als het Verzetsherdenkingskruis. Voor zijn medewerking aan het gedenkteken op vliegbasis Soesterberg voor de gevallenen van het Wapen der Militaire Luchtvaart kreeg hij het Ereteken voor Verdiensten in brons.
   

14-07-2019: Kees Oversier overleden
Vandaag overleed op 98-jarige leeftijd Kees Oversier, drager van het Bronzen Kruis en het Verzetsherdenkingskruis. Op 10 mei 1940 was de vaandrig Oversier gelegerd in de buurt van het vliegveld Ockenburg bij Loosduinen en was ook sectiecommandant van het 1e bataljon Grenadiers. Op 19 december 1946 ontving hij in Semarang het Bronzen Kruis voor zijn moedige optreden op 11 mei 1940 tegen Duitse troepen, door op eigen initiatief en onder Duits mitrailleurvuur, toch de Belvedère aan de Monsterseweg te heroveren. Cornelis Laurens "Kees" Oversier zal op 22 juli op de Algemene Begraafplaats Essenhof in Dordrecht worden begraven.

   
16-04-2018: Korte reportage Omroep West
Omroep West maakte gisteren tijdens onze rondleiding een korte reportage, voor zowel televisie als voor de radio, over de Duitse invasie op Ockenburg in mei 1940. Ook een tweetal deelnemers werden geinterviewd over hun deelname aan onze rondleiding. Deze korte reportage is via deze link te bekijken. Het korte radio-fragment in het programma "Muijs in de Morgen" met de Studiegroep Historisch Ockenburg is te beluisteren via deze link.
   
11-10-2017: Het geheim van Ockenburgh
Tomas Ross is een van de bekendste thrillerschrijvers van ons land. Succesvol scenarioschrijver van films en TV-series alsmede meervoudig winnaar van de Gouden Strop, de prijs voor de beste Nederlandse detective. Zijn immense kennis van zaken over het spel van de geheime diensten rondom de Tweede Wereldoorlog in Den Haag zal hij in de Kasserie Ock uit de doeken doen, ditmaal over het geheim van Ockenburgh.De lezing van Tomas Ross, over wat zich op en rond het landgoed afspeelde in mei 1940, is op woensdag 1 november om 20:00 uur in de Kasserie Ock. Meer informatie en reserveren via deze link.
   
05-05-2017: Herdenking Militair Erehof 's-Gravenhage
Op woensdag 10 mei organiseert de Stichting Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage weer een herdenking ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen die bij de slag om de Residentie in mei 1940 sneuvelden. De stichting roept u om, zover al niet gedaan, zich aan te melden voor de herdenking. Deze herdenking zal worden gehouden op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag en begint om 16:00 uur. Meer informatie over deze herdenking
via deze link. Het is de achtste herdenking op rij. Het monument op het Militaire Erehof werd in 2013 door het VCL geadopteerd.
   
13-04-2017: Historische wandeling 1940-1945 in Loosduinen
In samenwerking met de Stichting Oud Loosduinen en onze studiegroep organiseert Bibliotheek Loosduinen op woensdag 3 mei weer een historische wandeling, met het thema Loosduinen in de Tweede Wereldoorlog. De lengte van de wandeling is circa 5 kilometer en neemt ruim  2 uur in beslag. Voordat de wandeling begint, kunt u ook de tentoonstelling over kamp Rees bekijken en krijgt u een korte inleiding. De start en het einde zijn Bibliotheek Loosduinen. U kunt gratis meelopen, maar reserveren is verplicht. Reserveren kan bij de Bibliotheek Loosduinen. Meer informatie over de wandeling via deze link.
   
11-05-2016: Plaquette overgedragen
Op 10 mei 1940 sneuvelde de Jager Dirk van der Linden
tijdens de opmars van Monster naar Ockenburg door gevechten om de Belvedere aan de Monsterseweg. Het personeel van V&D te Haarlem verzamelde geld in en al in de zomer van 1940 hing op de tweede etage van het gebouw een plaquette. Na het faillissement van V&D was het onbekend wat er met de plaquette zou gebeuren. Na contacten tussen de curatoren van V&D, de familie van Dirk van der Linden en de Stichting Militaire Erehof 's-Gravenhage is de plaquette gistermiddag, voor aanvang van de herdenking op het Militaire Erehof, door de familie aan de Stichting overgedragen.
   
25-04-2016: Herdenking Militair Erehof 's-Gravenhage
Op dinsdag 10 mei organiseert de Stichting Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage weer een herdenking ter nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen die bij de slag om de Residentie in mei 1940 sneuvelden. De stichting roept u om, zover al niet gedaan, zich aan te melden voor de herdenking. Deze herdenking zal worden gehouden op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Den Haag en begint om 16:00 uur.
Meer informatie over deze herdenking via deze link. Het is de zevende herdenking op rij. Het monument op het Militaire Erehof werd in 2013 door het VCL geadopteerd.
   
30-03-2016: Historische wandeling 1940-1945 in Loosduinen
In samenwerking met de Stichting Oud Loosduinen en onze studiegroep organiseert Bibliotheek Loosduinen op dinsdag 3 mei een historische wandeling, met het thema Loosduinen in de Tweede Wereldoorlog. De lengte van de wandeling is circa 5 kilometer en neemt 2 uur in beslag. Voordat de wandeling begint, kunt u ook de tentoonstelling 'V2-raketten in Den Haag' bekijken en krijgt u een korte inleiding. De start en het einde zijn Bibliotheek Loosduinen. U kunt gratis meelopen, maar reserveren is verplicht. Reserveren kan bij de Bibliotheek Loosduinen. Meer informatie over de wandeling via deze link.

 

 

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024