Vliegveld Ockenburg
3e sectie Mitrailleur Compagnie, 2e Bataljon Regiment Grenadiers

De 3e sectie van de Mitrailleur Compagnie van het 2e Bataljon Regiment Grenadiers werd op 28 augustus 1939 gemobiliseerd en was gelegerd in de basisschool 'De Zonnebloem' aan de Hyacinthweg in Den Haag. In de eerste warme dagen werd er gezwommen in zee bij Kijkduin en werden door een aantal secties oefenmarsen gelopen in de omgeving van het hulpvliegveld. Met de luchtdoelmitrailleurs werd er 'dakwacht' gehouden op het dak van deze basisschool en vonden er ook schietoefeningen plaats op het strand. In november 1939 nam de 3e sectie, net als het overige deel van de Mitrailleur Compagnie, deel aan een defile in verband met de benoeming van de luitenant-kolonel Roosjen tot de nieuwe commandant van het Regiment Grenadiers. Het defile vond onder andere plaats op de Laan van Poot en De Savornin Lohmanlaan. De 3e sectie ging vervolgens voor een aantal dagen per trein naar hun oorlogsopstelling elders in Nederland. In december 1939 vond in een besneeuwd duinlandschap een sportochtend plaats in de duinen aan de Laan van Poot. Ook vond in deze maand nog een laad- en losoefening in Scheveningen plaats. Drie maanden later, in maart 1940, werd in de duinen een bataljonsoefening gehouden. Naast het bewaken van het hulpvliegveld vonden elders dus ook nog oefeningen plaats.

Op 4 maart 1940 ging de Mitrailleur Compagnie met het Auto Bataljon tijdelijk naar Legerplaats Harskamp om de geleerde theorie in de praktijk te brengen. De Mitrailleur Compagnie verbleef 3 dagen in een van de nieuwe logiesgebouwen. Op 4 maart hield de 3e sectie schietoefeningen op baan A, op 5 maart op baan H en op 6 maart op baan C. De Mitrailleur Compagnie keerde op 6 maart weer terug naar Den Haag. Op 7 mei 1940 vond een mars over het strand richting Kijkduin plaats. Een dag later werd de 3e sectie en de andere aanwezige sectie door de 22e Depotcompagnie Bewakingstroepen afgelost. Op 9 mei 1940 werd de laatste politiewacht in Loosduinen gehouden, 15 uur later zou de oorlog uitbreken. De Mitrailleur Compagnie van het 2e Bataljon Regiment Grenadiers leverde in de nacht van 10 mei op 11 mei 1940 een nachtgevecht op de snelweg Delft - Rotterdam en op 14 mei 1940 werd tijdens gevechten bij Overschie enig mitrailleurvuur afgegeven voor het innemen van de molen en op ook de doelen aan de rand van Overschie.

Een van de militairen van de 3e sectie was Cornelis Reinier van Kooten, de vader van cabaretier en schrijver Kees van Kooten. Hij werd geboren op 9 september 1909 in Den Haag en werd op 17 juni 1929 ingelijfd als een gewoon dienstplichtige van de lichting 1929 uit de gemeente Den Haag onder nummer 765. Meer informatie over Cornelis Reinier van Kooten is hier te lezen.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024