Vliegveld Ockenburg

VIIde Zoeklichtinstallatie Ockenburg 

De opdracht van de zoeklichtafdeling Ockenburg was de normale instructie, zoals deze gedurende de gehele mobilisatie voor een verkennend zoeklicht van de Luchtverdedigingskring Rotterdam/'s-Gravenhage gold. De normale sterkte aan personeel was 8 man. Als gevolg van het bevel "Grootst mogelijke alarmbereidheid" was de sterkte in de nacht van 9 op 10 mei 1940 met 2 man uitgebreid. Normaal had de helft wacht en na 24 uur sliep de helft maar in de nacht van 9 op 10 mei heeft niemand geslapen. Door de herhaalde meldingen van de Luchtwachtdienst vond men het raadzaam dat het voltallige personeel gekleed en paraat bleef. De wachten waren als volgt: een bij het zoeklicht, een bij de dynamowagen en een post bij de radiomeldingen van de Luchtwachtdienst.

ZoeklichtopstellingOpstelling van de zoeklichtafdeling Ockenburg bestond uit:

 • Drie-assig zoeklicht
 • Drie-assig luistertoestel
 • Dynamowagen
 • Telefoon- en radiopost

Het personeel van de installatie bestond uit:

 • Comm. zoeklichtinstallatie
 • 1e zoeklichtbediende
 • 2e zoeklichtbediende (stuurboom)
 • 3e zoeklichtbediende
 • Luisteraar (in luistertoestel)
 • Telefonist (aflezingen luistertoestel)
 • 1e machinist (dynamowagens)
 • 2e machinist (dynamowagens)
 • Telefonist (verbonden met staf VII H.A.t.l.)
 • Radiopost (meldingen Luchtwachtdienst)
 • Waarnemer zoeklicht (kijker)   
   

De eerste zoeklichtbediende was ook telefonisch verbonden met het luistertoestel en de derde zoeklichtbediende kon eventueel de regeling en controle koolstaven uitvoeren. Bij het drie-assig zoeklicht hoefde dit in principe niet. Dit was namelijk het eerste zoeklicht waar dit automatisch gebeurde. Het zoeklicht stond overdag in de garage van de WSM, de dynamowagen zowel overdag als 's nachts in loods 5 en het luistertoestel overdag in loods 6. De tijden voor de bediening van het zoeklicht waren ongeveer een half uur na zonsondergang tot ongeveer een half uur voor zonsopgang. Op 9-10 mei was de alarmbereidheid tot 3:30 uur in de morgen. Ongeveer drie kwartier na het opbergen van het luistertoestel, is er opdracht gegeven om het zoeklicht naar de garage van de WSM te brengen.

Over het gebruik van het zoeklicht in de nacht van 9-10 mei wordt in een verslag gemeld dat deze na middernacht herhaaldelijk in bedrijf is geweest omdat er voortdurend een groot aantal vliegtuigen op een zeer grote hoogte werd gehoord. Ondanks grote activiteit van het personeel werden geen doelen verlicht en is de commandant van 1-VII Zl. A.t.l. van ongeveer 2:45 tot ongeveer 3:10 bij de installatie aanwezig geweest. Nadat de tijd van alarmbereidheid verstreken was, is het zoeklicht transportklaar gemaakt en is het luistertoestel in loods 6 gebracht. Op het moment dat het zoeklicht reeds op de rijweg stond kwamen steeds een groter aantal jagers uit de richting Noordzee aanvliegen. Eerst nadat de luchtdoelartillerie tot vuren overging en de vliegtuigen rond Den Haag gingen cirkelen, besefte men dat Nederland in oorlog was. Ongeveer een half uur heeft het personeel de luchtgevechten gade geslagen en is vervolgens het bevel gegeven tot afmarcheren.

Nadat men op de sectie verzamelplaats was aangekomen werden er parachutisten losgelaten en zijn de gevechten om Ockenburg begonnen. Nadat het vliegveld weer was heroverd is men (na toestemming van de commandant) het luistertoestel, de dynamowagen en de kabels op gaan halen. De dynamowagen bleek te zijn beschadigd door kogel
gaten evenals het luistertoestel. Ook gedeelten van de kabels waren in flarden, waarschijnlijk door bomscherven. De kabels zijn direct gerepareerd bij de Vredesteinfabriek in Loosduinen. 

This site was last modified on 16/05/2022 at 20:22. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022