Vliegveld Ockenburg

Zweefvliegveld

In de krant 'Het Vaderland' van 17 juni 1952 maakte de redactie in een artikel bekend dat Ockenburg kans maakte op een zweefvliegveld. Naar de redactie van de krant had vernomen bestonden er plannen tot de inrichting van een zweefvliegveld in de onmiddellijke omgeving van Den Haag. Ypenburg, waar tot op dat moment nog een gelegenheid tot zweefvliegen was, zou er in de toekomst, met de vergroting van het vliegveld, deze gelegenheid helaas niet meer geboden worden. Vervolgens had men op Ockenburg een veld gevonden dat zeer geschikt bleek te zijn voor dit doel.

De moeilijkheid was echter, dat de velden van Ockenburg bestemd zouden konden worden als gronden, die ter vervanging van de op te offeren Loosduinse cultuurgrond in aanmerking zouden komen ter oprichting van de tuindersbedrijven en de warenhuizen voor de cultuur van druiven en dergelijke. Dit laatste was uiteraard alleen in het geval men van Loosduinse zijde zich akkoord konden verklaren met de vervangingswaarde van de grond op Ockenburg, dit mede in verband met een onderzoek naar de bodemgesteldheid, zoals dat door de professor Edelman was verricht, in vergelijking met de kwaliteit van de gronden in Loosduinen. In een eerste instantie was men indertijd in Loosduinse kringen niet zo enthousiast voor de grond op Ockenburg. Daarbij kwam in 1952 de mogelijkheid van een vestiging van een zweefvliegveld, hetgeen mede factor zou vormen bij de bepaling, wat er met het terrein van Ockenburg zou gaan gebeuren.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024