Vliegveld Ockenburg

Tentoonstelling

Het originele plan voor de aanval van Duitse troepen op Den Haag en omgeving in de meidagen van 1940 was het meest interessante document op de tentoonstelling "Den Haag 1940-1945" in de tentoonstellingszaal van het Gemeentearchief aan het Rijswijkseplein in Den Haag. Deze tentoonstelling werd in de middag van 3 mei 1965 geopend door de heer Van Esch, secretaris van de afdeling Den Haag van Voormalig Verzet Nederland (VVN). Het Duitse aanvalsplan was door het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deze tentoonstelling in bruikleen afgestaan. Nadat in de meidagen van 1940 vele Duitse vliegtuigen waren geland op het vliegveld Ockenburg, slaagden Nederlandse troepen erin het vliegveld te heroveren. In een van deze halfverbrande Duitse vliegtuigen werd het aanvalsplan aangetroffen. Nog voor het einde van de strijd kwam dit document in handen van de Amerikaanse gezant in Nederland. Die nam het mee toen in juli 1940 het Amerikaanse gezantschap moest verdwijnen. Later is dit historische document weer teruggekomen in Nederland.

Als geheel gaf deze tentoonstelling van prenten, foto's, archiefstukken, drukwerken en affiches, hoofdzakelijk uit de eigen verzamelingen van het Gemeentearchief, een zeer goed beeld van wat er gedurende de bezettingsjaren in Den Haag was gebeurd. Na een inleidend woord van de heer Mensonides, gemeentearchivaris, die ook een aantal raadsleden en heer Ritmeester, erevoorzitter van Voormalig Verzet Nederland verwelkomde, sprak vervolgens de heer Van Esch. Hij toonde zich erkentelijk dat het Haagse gemeentebestuur de opening van de tentoonstelling op deze wijze had laten geschieden, waardoor nog eens het belang van het verzet was onderstreept. De tentoonstelling, die kosteloos toegankelijk was, was op elke werkdag geopend van woensdag 5 mei 1965 tot en met 23 mei 1965.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024