Vliegveld Ockenburg

Militaire reunie

Op 8 mei 1950 werd bekend dat de oud-militairen van de 13e Mitrailleur Compagnie van de 1e Divisie op 18 mei 1950 een reunie zouden gaan houden in het cafe-restaurant 'Den Hout' te Den Haag. Het onderdeel had in de meidagen van 1940 een belangrijk aandeel gehad in de herovering van het vliegveld Ockenburg alsmede de verdediging van de uit het Westland komende toegangswegen naar Den Haag. Het was de bedoeling dat in de middag ook een kort bezoek aan het landgoed Ockenburg zou worden gebracht. De voorbereiding van deze militaire reunie was in handen van de secretaris van "13 M.C.", wonende aan de Appelstraat 101 te Den Haag.

Op 18 mei 1950 hadden de oud-militairen van de 13e Mitrailleur Compagnie dan ook een reunie in het cafe-restaurant 'Den Hout' aan de Bezuidenhoutseweg 11-13 te Den Haag. De ruim 100 mannen, die veelal met hun echtgenotes vergezeld waren, werden dan ook door hun vroegere commandant Van der Putten welkom geheten. Van der Putten zei dat de jaarlijkse reunie dit keer een bijzondere karakter had, want het was immers 10 jaar geleden dat de 13e Compagnie via de Beeklaan door Loosduinen trok en na een gevecht met Duitse parachutisten als eerste het vliegveld Ockenburg bereikte. Van der Putten richtte daarna een speciaal woord tot de sergeant Gorlee, die in oktober 1949 voor betoonde moed uit handen van Prins Bernhard als dapperheidsonderscheiding de Bronzen Leeuw ontving. Aan de sergeant werd een herinneringsbord aangeboden. Op geestige wijze haalde de korporaal De Raadt zijn oude herinneringen op. Hij bracht echter ook in herinnering het bittere moment waarop bekend werd dat het Nederlandse leger gecapituleerd had en hoe de compagnie op de terugweg naar Den Haag op de Valkenboslaan de oud-minister Colijn had ontmoet, die zelfs in de houding ging toen de manschappen passeerden. Na een gemeenschappelijk koffiemoment werd uiteindelijk een bezoek aan Ockenburg gebracht.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024