Vliegveld Ockenburg

Agteresch, G.
Diende als dienstplichtig soldaat bij het Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei tijdens het oprukken vanuit Meer en Bos op de Kijkduinsestraat. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Akker, L. van den
Diende als soldaat bij het regiment Jagers. Raakte gewond op 10 mei op het terrein van rozenkweker Schrier bij het landgoed Ockenburg door een gericht schot vanaf de Belvedere. Van den Akker probeerde zich nog het bovenlijf op te richtten om zich van zijn uitrusting te ontdoen. Van den Akker overleed op 11 mei  in de Oranjekliniek te 's-Gravenhage. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Berge, J. van den
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Raakte gewond tijdens de gevechten op het vliegveld en overleed dezelfde dag in de Hulpverbandplaats te Loosduinen. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Bierema, P.T.
Diende als 1e Luitenant Vlieger bij het 3-V-2 Luchtvaart Regiment. Zijn Douglas 8A-3N (381) werd bij Kijkduin door Duitse Bf-110's neergeschoten en kwam daarbij in de Noordzee terecht. Werd posthuum onderscheiden met het Bronzen Kruis. Ligt begraven op de 
Algemene Begraafplaats te Usquert.

Boot, Mr. P.J.A.
Diende als Kapitein en commandant van het 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen van vliegveld Ockenburg. Sneuvelde op 10 mei 1940 tijdens de eerste gevechten op het vliegveld door vijandelijk mitrailleurvuur. Boot kon het commando vlak voor hij stierf nog overdragen aan de Eerste Luitenant Rodermond. Werd postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw. Ligt begraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Broeken, K.
Diende als soldaat bij het regiment 1-I-Jagers en was ingedeeld bij de 3-de sectie. Bij gevechten in de omgeving van Ockenrode waren de verbindingen slecht of onklaar. Hierop werd Jager Kor Broeken om ongeveer twaalf uur als ordonnans op de motor uitgezonden om berichten over te brengen. Door een schot, vermoedelijk afkomstig van een van de nog rondzwervende Duitse groepen, werd Broeken tijdens het uitvoeren van deze ordonansdienst dodelijk getroffen. Zijn zus, die hem kwam zoeken, heeft vergeefs overal om inlichtingen gevraagd. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Clavaux, J.
Diende als soldaat bij het regiment 1-I-Grenadiers. In de ochtend van 10 mei werd een vrachtwagen nagestuurd om de compagnie tijdig van munitie te voorzien. Ter hoogte van het punt Wilhelminastraat - Ockenburghstraat - Monsterseweg werd de vrachtwagen door Duits spervuur beschoten. Achter een zuil van het electriciteitsbedrijf bij deze kruising lagen 2 Duitse soldaten. Men probeerde deze soldaten nog te ontwijken door er in volle vaart om heen te rijden maar door Duits spervuur, gegeven vanuit de huizen en vanaf de daken, sneuvelden de soldaat Claveaux en fourier Revallier. De munitieauto werd naderhand door de Reserve 1e Luitenant De La Soussage Briet van 2-II-Grenadiers terug veroverd. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage

Debrot, C.M.
Diende als Res. Sergeant bij het regiment 1-I-Jagers. De afdeling waar Debrot deel van uitmaakte was opgerukt tot aan de bosrand aan de zuidoostzijde van Ockenburg. Hier bleek de afdeling te zijn ingesloten door Duitse troepen. Bij het hevige vuurgevecht wat toen volgde sneuvelde Debrot en ook nog 2 andere onderofficieren en enkele manschappen. Hij werd op 16 mei 1940 op de begraafplaats Oud Eik en Duinen begraven. Het stoffelijk overschot werd op 20 juni 1997 weer opgegraven en overgebracht naar het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, waar Debrot tegenwoordig begraven ligt.

Eck, A.P. van
Diende als soldaat/mitrailleurschutter bij het regiment 1-I-Jagers. De afdeling waar Van Eck deel uitmaakte was opgerukt tot aan de bosrand aan de zuidoostzijde van Ockenburg. Hier bleek de afdeling te zijn ingesloten door Duitse troepen en werd Van Eck in de rug geschoten en overleed ter plaatse. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Engel, P. van den
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Sneuvelde op 10 mei aan de zuidwestzijde van het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Els, J.T. van der
Diende als dienstplichtig soldaat bij het I-2 Regiment Artillerie. Was op 10 mei op patrouille met drie andere militairen om een verbinding tot stand te brengen met de C.R.Gr. Hun auto werd bij het Dekkershoekje in Loosduinen overvallen en beschoten door een Duitse patrouille waarbij Van der Els als enige sneuvelde. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Esso, L. van
Diende als Jager bij het Regiment Jagers en sneuvelde tijdens de patrouille langs de Zwetdijk in Wateringen. De patrouille ontving plotseling hevig vijandelijk vuur. Bij dezelfde patrouille sneuvelde ook de Jager Oort. Ligt begraven op de joodse begraafplaats te Wassenaar.

Eijgenraam, P.
Diende als dienstplichtig soldaat bij het Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei tijdens patrouille bij de Wijndaelerhoeve. Eijgenraam kreeg bij de heuvelrug de opdracht een sprong naar voren te maken. Hoewel hij door twee heuvelruggen gedekt was, sneuvelde hij toch. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Faber, W.
Diende als 1e Luitenant-Waarnemer bij het 3-V-2 Luchtvaart Regiment. Zijn Douglas 8A-3N (381) werd bij Kijkduin door Duitse Bf-110's neergeschoten en kwam daarbij in de Noordzee terecht. Werd posthuum onderscheiden met het Vliegerkruis. Ligt begraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Floris, W.A.
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Sneuvelde op 10 mei tijdens de strijd op het vliegveld door een schot door de schedel. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Fokkens, G.B.
Diende als Jager bij het Regiment 3-I-Jagers. Sneuvelde op 10 mei tijdens de aanval op de Belvedere door een schot door de borst. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Fresco, J.
Diende als stukscommandant van een zware mitrailleur in Loosduinen bij de Jagers. Was op 10 mei betrokken bij de gevechten rondom het vliegveld Ockenburg. Toen het stuk dreigde in handen van de vijand te vallen heeft Fresco getracht dit te verhinderen waarbij hij zwaar gewond raakte en dezelfde dag nog in de Hulpverbandplaats overleed. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Goutziers, J.P.
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Sneuvelde tijdens de gevechten op het vliegveld door een mitrailleurschot in de rug. Werd daarna nog naar de Oranjekliniek in 's-Gravenhage vervoerd maar werd daar vermoedelijk dood binnengebracht of overleed in de kliniek. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Graaf, C.J.M.A. de
Diende als Sergeant bij het Regiment 1-I-Jagers. De afdeling waar Sergeant De Graaf deel van uitmaakte was opgerukt tot aan de bosrand aan de zuidoostzijde van Ockenburg. Hier bleek de afdeling te zijn ingesloten door Duitse troepen. Bij het hevige vuurgevecht wat toen volgde sneuvelde Sergeant De Graaf en nog twee andere onderofficieren en enkele manschappen. Werd op 17 mei 1940 op de begraafplaats Oud Eik en Duinen aan de Laan van Eik en Duinen te 's-Gravenhage begraven. Op 8 november 1940 werd in een gang van
het schoolgebouw van de H.B.S. aan de Raamstraat in Den Haag een bronzen gedenkplaat onthuld, met daarop de namen en de portretten van drie gesneuvelde oud-leerlingen, waaronder Cornelis Johan Marie Arie de Graaf.

Grotens, L.H.M.
Diende als dienstplichtige soldaat bij 3-I-Jagers en raakte gewond tijdens de gevechten om Loosduinen. Hij overleed op
13 mei 1940 in de kliniek Bloemendaal en werd dezelfde dag begraven in een veldgraf bij de kliniek. Op 18 mei 1940 werd hij herbegraven op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan en werd 26 juli 1940 overgebracht naar de Rooms Katholieke Begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen. Zijn definitieve rustplaats is tegenwoordig op het Ereveld Grebbeberg. 

Haan, J. de
Diende als Jager bij  3-I-Jagers en sneuvelde op 10 mei tijdens de tegenaanval op het landgoed Ockenburg in de richting van de Belvedere. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Hage, A.J.
Diende als Korporaal bij het Regiment Jagers. Sneuvelde op 10 mei op het landgoed Ockenburg door een schot in het hoofd in bijzijn van kapitein Van Swieten. Dit gebeurde op het moment dat de Reserve-Kapitein Van Swieten met de Korporaal Hage aan de Haagweg in gesprek was. Hage is postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Hendrix, M.
Diende als dienstplichtig soldaat bij Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei door vijandelijk granaatvuur bij gevechten aan de Kijkduinsestraat tijdens de herovering van het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Huizinga, E.O.
Diende als dienstplichtig soldaat en was de chauffeur van de Regimentscommandant. Huizinga maakte op 10 mei een rit van de Mient naar de oude commandopost te Loosduinen om daar nog enkele kaarten op te halen maar reed tegen de orders in over de Laan van Meerdervoort en de Kijkduinsestraat. Hij werd dan ook vanaf het vliegveld onder vuur genomen en raakte bij de Wijndaelerswoning gewond. Huizinga heeft nog kans gezien om de auto bij de commandopost in Loosduinen te brengen maar hij overleed uiteindelijk op 13 mei 1940 aan de gevolgen van een buikschot in de Oranjekliniek te 's-Gravenhage. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Hunen, J.M. van
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Was vermoedelijk de helper van de lichte mitrailleur die opgesteld stond op de meest oostelijke hoekpunt van het vliegveld. Raakte tijdens de gevechten gewond en overleed op 11 mei 1940 in het  Rode Kruis Ziekenhuis te 's-Gravenhage. Ligt begraven op het Militair Erehof op de 
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Janse, A.
Diende als Korporaal Vliegtuigmaker bij het 2-I-1 Lv.R. Maakt deel uit van de bemanning van de Fokker TV 855 welke Ockenburg succesvol bombardeerde. Sneuvelde op 10 mei 1940 tijdens de uitoefening van deze opdracht nadat het vliegtuig boven de Noordzee neergeschoten werd nabij 's-Gravenzande. Op 1 juni spoelde zijn stoffelijk overschot aan op het strand bij 's-Gravenzande. Janse ligt
begraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Jaspers, J.W.A.H.M.
Diende als 2e Luitenant bij Reserve Grenscompagnie Jagers in Monster / Ter Heijde. Jaspers was op 10 mei met een groep manschappen het duinterrein ingetrokken. Zo voorttrekkende aan het hoofd van deze kleine groep ontmoette hij een andere groep militairen, niet van zijn eigen compagnie maar van het bataljon Jagers ook uit Monster. In verband met de meldingen van het landen van Duitsche troepen in Hollandsche uniformen of andere kleding riep hij voor alle zekerheid de andere groep toe: "Is het safe" en door deze woorden met een echt Limburgsch accent uitsprekende werd de andere groep geheel in de war, ook al zenuwachtig door de meldingen, en opende het vuur op onze jongens waardoor als eerste de luitenant Jaspers dodelijk werd getroffen terwijl de andere jongens maar nauwelijks konden ontkomen aan de kogels door met hard schreeuwen en veel gebaar kenbaar te maken dat het eigen troepen waren. Jaspers ligt begraven op de Rooms Katholieke Begraafplaats te Klimmen.

Jong, P. de
Diende als Jager bij 3-I-Jagers. Raakte gewond tijdens de gevechten om Ockenburg en overleed op 11 mei 1940 in de Oranjekliniek te 's-Gravenhage. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Joosten, A.D.
Diende als dienstplichtig Korporaal bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Raakte op 10 mei zwaar gewond door granaatvuur bij de gevechten op het vliegveld. Tijdens het gevecht raakte hij gewond aan arm en zitdeel. Werd gevangen genomen en opgesloten in de slaapvertrekken. De Nederlandse artillerie nam om 08:00 uur Ockenburg onder vuur, waarbij het eerste salvo te kort viel. Hij werd dus nogmaals verwond. Pas in de middag konden de gewonden worden vervoerd. Joosten werd vervoerd naar het Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan te 's-Gravenhage en overleed op zondag 12 mei 1940 tegen middernacht. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Kamstra, A.
Diende als dienstplichtig soldaat bij het 3-I-Regiment Jagers. Heeft zich als man van een patrouille, welke uitgezonden was om de plaats van een zware mitrailleur van de vijand te zoeken, zich zeer flink gedragen, waarbij hij door een vijandelijke kogel dodelijk getroffen werd. Dit gebeurde on het bedekte terrein langs de weg Monster - Loosduinen. Kamstra werd posthuum onderscheiden met het Bronzen Kruis. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Keijzer, T.H.
Diende als Sergeant bij de 1e Mitrailleur Compagnie. Sneuvelde op 10 mei tijdens het terughalen van een mitrailleur dat door zwaar vuur van Duitse troepen was kwijt geraakt. Keijzer werd gedood door een schot (van een sluipschutter) in het hart. Vlak hiervoor viel hij zwaar gewond achterover in het water. Tijdens de patrouille van de Luitenant Stieltjes werd de Sergeant Keijzer uit het water gehaald. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage. De naam van Theodorus Henri Keijzer staat vermeld op een plaquette op de zevende verdieping in het stadhuis aan het Spui te 's-Gravenhage.

Kennedij, J.H.
Diende als Sergeant bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Werd samen met  zijn sectie tijdens de eerste gevechten op het vliegveld door de Duitsers bestookt door handgranaten waarbij Kennedij voorstelde om deze terug te gooien. Dit ging enige tijd goed totdat hij dodelijk in de borst werd geraakt. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Ketelaar, H.T.A.
Diende als Sergeant bij het Regiment 1-I-Grenadiers. In Loosduinen trok een groep van Grenadiers de Viandenstraat in waarbij een verkenner vooruit naar het Mecklenburgplein werd gestuurd. De verkenner kwam terug en meldde dat er geen bijzonderheden waren. Hierop trok de groep verder maar halverwege de Viandenstraat kwam er plotseling vijandelijk vuur uit de huizen en uit de kiosk. Hierbij raakte de Sergeant Ketelaar gewond en werd, op de hoek van het plein en de straat, door burgers een huis binnengedragen. De andere gewonde soldaten werden hier ook de huizen binnengedragen. Ketelaar werd later opgehaald door het Rode Kruis en via het Militair Hospitaal, dat op dat moment vol was, naar het Johannes de Deo te 's-Gravenhage gebracht. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Keulen, C. van
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Sneuvelde op 10 mei tijdens de strijd op het vliegveld door een mitrailleurschot door de schedel. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Kok, A.
Diende als Jager bij het Regiment Jagers. Sneuvelde door een schot in de rug, vermoedelijk opgelopen tijdens de tegenaanval op het landgoed Ockenburg in de richting van de Belvedere.  Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Kolk, J. van der
Diende als dienstplichtig Tamboer bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Sneuvelde op 10 mei buiten het vliegveld, toen hij voorop ging, met de hoorn aan de mond, naar de heuvel naast het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Koning, J.H. de
Meldde zich als eerste toen de Grenadiers een gevechtsgroep vormden ter herovering van Ockenburg. Hij vond op 11 mei zijn einde tussen de kassen van Loosduinen. Oorspronkelijk kwam hij van het 1e Regiment Wielrijders en diende daarna als dienstplichtig soldaat bij de Motordienst. Is begraven op het Nationaal Ereveld Loenen.

Kooi, B.
Moest op 10 mei met een groep op verkenning in de duinen en werd hierbij dodelijk getroffen door een kogel van een Duitse parachutist. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Koppens, J.
Diende als dienstplichtig soldaat bij het Regiment Grenadiers. Werd op 10 mei in de buik getroffen bij het koffiehuisje aan de Kijkduinsestraat. Overleed op 11 mei aan zijn verwonding in het Rode Kruis Ziekenhuis te 's-Gravenhage. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.
 
Krispijn, Th.
Diende als Sergeant bij het Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei door vijandelijk mortiervuur toen de groep bij het dijkje bij het vliegveld aankwam. Ook sneuvelde hier een mitrailleurschutter van deze groep als gevolg van een schot. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Kuijen, Th. van
Diende als Grenadier bij het Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei nabij het landgoed Meer en Bos tijdens de tegenaanval van het bataljon op het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Linden, D.J. van der
Diende als als Jager bij het 3-I-Regiment Jagers. Sneuvelde op 10 mei vermoedelijk tijdens de gevechten om de Belvedere toen zijn compagnie tijdens een tegenaanval op een zware weerstand stuitte. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Oort, M.J.
Diende als Jager bij het Regiment Jagers en sneuvelde tijdens de patrouille langs de Zwetdijk te Wateringen. De patrouille ontving plotseling hevig vijandelijk vuur. Bij dezelfde patrouille sneuvelde ook de Jager Esso. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Pasmans, H.F.
Diende als soldaat bij het 1-I-Regiment Jagers. Sneuvelde op 10 mei circa 600 meter ten zuiden van boerderij Blijrust. In het open terrein aldaar was een Duits vliegtuig geland en de sectie waarvan Pasmans deel uitmaakte nam dit onder vuur. Toen dit vuur beantwoord werd door de Duitsers sneuvelde Pasmans gelijk met Jager Roberti. Ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Heerlen.

Pastoor, A.
Diende als dienstplichtig soldaat bij Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei door vijandelijk granaatvuur bij gevechten aan de Kijkduinsestraat tijdens de herovering van het vliegveld. Gelijktijdig sneuvelde dienstplichtig Grenadier J.C. Schammeldt. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Peters, Th.G.H.
Diende als Jager bij het 1-I-Regiment Jagers. Sneuvelde op 10 mei doordat hij tijdens de tegenaanval van de compagnie op het vliegveld onder vuur kwam vanuit de boerderij Blijrust en het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Plugge, J.
Diende als soldaat bij het Reserve Grenscompangie Jagers in Monster / Ter Heijde. Ging op 10 mei munitie halen bij de Jagers in Naaldwijk en sneuvelde tijdens deze opdracht. Na zijn sneuvelen gingen enkele leden van de Rode Kruis-colonne van de afdeling Monster, met en onder leiding van de commandant (dokter Den Hollander),
op weg naar de Zwartendijk om het stoffelijk overschot van Plugge op te halen. Toen de dokter in de buurt van de korenmolen 'De Vier Winden' reed, zag hij een onbekende man het weiland achter de korenmolen inrennen. Plotseling werd deze man neergeschoten, naar later bleek door Duitse militairen die zich hadden verschanst achter een neergestort Nederlands vliegtuig. Na dit incident werd het stoffelijk overschot van Plugge alsnog opgehaald. Ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Monster.

Revallier, S.
Diende als Fourier bij het Regiment 1-I-Grenadiers.In de ochtend van 10 mei werd een vrachtwagen nagestuurd om de compagnie tijdig van munitie te voorzien. Ter hoogte van het punt Wilhelminastraat - Ockenburghstraat - Monsterseweg werd de vrachtwagen door Duits spervuur beschoten. Achter een zuil van het electriciteitsbedrijf bij deze kruising lagen 2 Duitse soldaten. Men probeerde deze soldaten nog te ontwijken door er in volle vaart om heen te rijden maar door Duits spervuur, gegeven vanuit de huizen en vanaf de daken, sneuvelden de Fourier Revallier en soldaat Claveaux. De munitieauto werd naderhand door de Reserve 1e Luitenant De La Soussage Briet van 2-II-Grenadiers terug veroverd. Werd op 16 mei op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen aan de Kamperfoeliestraat te 's-Gravenhage begraven.

Ritsman, G.
Diende als Grenadier bij het Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei bij de verdediging van het vliegveld in de tuinderijen bij de Wijndaelerswoning.  Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Roberti, W.
Diende als soldaat bij het 1-I-Regiment Jagers. Sneuvelde op 10 mei circa 600 meter ten zuiden van boerderij Blijrust. In het open terrein aldaar was een Duits vliegtuig geland en de sectie waarvan Roberti deel uitmaakte nam dit onder vuur. Toen dit vuur beantwoord werd door de Duitsers sneuvelde soldaat Roberti tegelijk met Jager Pasmans. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Roorda van Eijsinga, N.P.P.J
Diende als Reserve Kapitein bij het 1-I-Regiment Jagers. Sneuvelde op 10 mei nabij de Belvedere aan de Monsterseweg nadat hij geprobeerd had om bij de gesneuvelde Sergeant Smeele te komen. De 2e Luitenant der Jagers Breunesse kwam samen met Roorda van Eijsinga nabij het stoffelijk overschot van Smeele. De Reserve Kapitein wilde naar het stoffelijk overschot van Smeele kijken maar werd hierbij door een enkel schot vanaf de Belvedere neergeschoten. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Schaap, H.
Diende als dienstplichtig soldaat bij het Etappecommando Rotterdam en was op 10 mei in functie als chauffeur tijdens een rit met de Eerste Reserve-Luitenant Polman, dienstplichtig soldaat Van der Sloot en 2 medepassagiers. Tijdens deze rit, van Hoek van Holland naar Den Haag, kwam de auto op circa 1 kilometer voorbij de kliniek Bloemendaal onder vuur van Duitse parachutisten. Tijdens dit incident sprong de soldaat Schaap uit de auto en werd, toen hij op de weg stond, geraakt en overleed op 13 mei. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Schammeldt, J.C.
Diende als dienstplichtig soldaat bij Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei door vijandelijk granaatvuur bij gevechten aan de Kijkduinsestraat tijdens de herovering van het vliegveld. Gelijktijdig sneuvelde de dienstplichtig Grenadier Pastoor. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Scheepens, G.J.E.
Diende als 2e Luitenant-Vlieger bij het 3-V-2 Luchtvaart Regiment. Raakte met zijn Douglas 8A-3N toestel (385) in gevecht met Duitse toestellen boven Kijkduin. Het toestel werd daarop in brand geschoten waarop Scheepens evenals zijn waanemer 2e Lt. Vermeulen het toestel per parachute verliet. Zij zijn echter in zee gedaald en verdronken. Het lichaam van Scheepens is begraven op begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam.

Smeele, P.J.G.
Diende als Sergeant bij het 3-I-Regiment Jagers. Raakte op 10 mei dodelijk gewond op het landgoed Ockenburg. Sergeant Smeele wilde het draad doorknippen, dat de afscheiding vormde van het landgoed, van de kliniek Bloemendaal met de weg. Hierbij is de Sergeant Smeele, met een schot door de hals, gesneuveld. Werd nog wel vervoerd naar de Oranjekliniek te 's-Gravenhage, waarhij na het H. Oliesel en meermalen de H. Absulutie ontvangen te hebben, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, op dezelfde dag overleed. Op 18 mei is hij op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage begraven.

Smid, W.T.
Diende als Sergeant bij het 3-I-Regiment Jagers. Sneuvelde tijden de tegenaanval op het landgoed Ockenburg in de omgeving van de Belvedere. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Smoolenaars, A.H.
Diende als Reserve 2e Luitenant Vlieger bij het 1-I-1 Lv.R. Maakt deel uit van de bemanning van de Fokker TV 855 welke Ockenburg succesvol bombardeerde. Sneuvelde op 10 mei 1940 tijdens de uitoefening van deze opdracht nadat het vliegtuig boven de Noordzee neergeschoten werd nabij 's-Gravenzande. Hij wist samen met piloot Swagerman uit het vliegtuig te springen, maar is daarna nooit meer gezien. Smoolenaars wordt tot op heden vermist en er is nooit naar hem gezocht. Alleen Swagerman bracht het er van een vijfkoppige bemanning levend vanaf, sneuvelde echter op 13 mei tijdens het bombarderen van de Moerdijkbruggen.

Spruit, A.
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Sneuvelde op 10 mei nadat hij was neergeschoten en in de sloot terecht was gekomen. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Steenbeek, N.
Haalde in oktober 1934 het vliegbrevet A en in september 1936 het bewijs van geschiktheid als navigator tweede klas. In oktober 1936 slaagde hij als radiotelefonist waarna hij in militaire dienst trad als dienstplichtige. In 1937 kwam hij in dienst van de KLM en werd in 1938 werktuigkundige van een DC2. In maart 1939 werd het vliegbrevet B aan hem uitgereikt, als vliegenier van F.K.43 - F.K.48 en de Douglas DC2. Door de mobilisatie moest hij in augustus 1939 opkomen als reserve Tweede Luitenant. Sneuvelde op 10 mei 1940 tijdens de uitoefening van zijn tweede opdracht (het bombarderen van het vliegveld Ockenburg) nadat zijn vliegtuig (Fokker TV 855) boven de Noordzee neergeschoten werd. Zijn stoffelijk overschot spoelde op 1 juni aan op het strand bij
's-Gravenzande. Steenbeek werd op 5 juni op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage begraven. Het graf is reeds geruimd. Nicolaas Steenbeek kreeg later postuum het Vliegerskruis toegekend.

Tartwijk, J.J. van
Diende als dienstplichtig soldaat bij Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei vlakbij de Wijndaelerswoning bij het bepalen van positie van de vijand. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Ton, A.
Diende als Sergeant bij het regiment 1-I-Jagers. De afdeling waar Sergeant Ton deel van uitmaakte was opgerukt tot aan de bosrand aan de zuidoostzijde van Ockenburg. Hier bleek de afdeling te zijn ingesloten door Duitse troepen. Bij het hevige vuurgevecht wat toen volgde sneuvelde Ton en nog twee andere onderofficieren en enkele manschappen. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Thijssen, A.G.H.
Diende als dienstplichtig soldaat bij Regiment Grenadiers. Sneuvelde op 10 mei door vijandelijk granaatvuur bij gevechten aan de Kijkduinsestraat tijdens de herovering van het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Vallentgoed, H.
Diende als Korporaal Boordtelegrafist bij het 2-I-1 Lv.R. Maakt deel uit van de bemanning van de Fokker TV 855 welke Ockenburg succesvol bombardeerde. Sneuvelde op 10 mei 1940 tijdens de uitoefening van deze opdracht nadat het vliegtuig boven de Noordzee neergeschoten werd nabij 's-Gravenzande. Op 16 juni 1940 spoelde zijn stoffelijk overschot bij Zandvoort aan, maar werd op 17 juni 1940 om 14:00 uur op 400 meter ten zuiden van het Zuiderbad aangetroffen. Na de vondst werd het stoffelijk overschot naar de Algemene Begraafplaats overgebracht. Ligt begraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Valk, L. de
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Was ingedeeld bij de sectie van Vaandrig Gritter. Sneuvelde op 10 mei aan de zuidwestzijde van het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Vark, J. van
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Was ingedeeld bij de sectie van Vaandrig Gritter. Sneuvelde op 10 mei in een van de loodsen op het vliegveld, waarschijnlijk verbrand. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Verbaas, A.
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Was ingedeeld bij de sectie van Vaandrig Gritter. Sneuvelde op 10 mei aan de zuidwestzijde van het vliegveld. Is vermoedelijk dood binnengebracht op de Hulpverbandplaats bij het klooster te Loosduinen. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Velderhof, F.A.
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Sneuvelde tijdens de gevechten op het vliegveld door een mitrailleurschot in de linkerzijde. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Vermeulen, G..
Diende als 2 Luitenant-Waarnemer bij het 3-V-2 Luchtvaart Regiment. Raakte met zijn Douglas 8A-3N toestel (385) in gevecht met Duitse toestellen boven Kijkduin. Het toestel werd daarop in brand geschoten waarop Vermeulen evenals 2e Lt-vlieger Scheepens het toestel per parachute verliet. Zij zijn echter in zee gedaald en verdronken. Het lichaam van Vermeulen is eerst vlak na de capitulatie begraven te Monster. Later is zijn lichaam herbegraven op de Nieuwe Gemeentelijke Begraafplaats te Zeist.

Verweijen, P.J.
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Sneuvelde op 10 mei in de buurt van de loodsen op het vliegveld door een handgranaat. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Vrolijk, C.J.
Diende als Grenadier bij het Regiment Grenadiers. Sneuvelde door een schot in de buik tijdens de tegenaanval van het bataljon op het vliegveld. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Wal, A.J. van der
Diende als Reserve Kapitein bij het II-Regiment Grenadiers. Raakte op 10 mei zwaar gewond bij gevechten aan de Kijkduinsestraat hoek Laan van Meerdervoort. Overleed enkele dagen later op 14 mei in het ziekenhuis Zuidwal aan een buikwond. Is postuum onderscheiden met het Bronzen Kruis. Ligt begraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Warner, J.A.
Diende als dienstplichtig Sergeant bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Sneuvelde op 10 mei aan de Zuid-Westzijde van het vliegveld toen zijn groep werd ingezet tegen valschermjagers. Ligt begraven op het Militair ereveld Grebbeberg te Rhenen.

Westbroek, J.H. van
Diende als dienstplichtig soldaat bij het Regiment 3-I-Jagers. Sneuvelde op 10 mei door een schotwond in de hals  bij de bossen aan de Monsterseweg tijdens de opmars naar Ockenburg. Ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats te Monster.

Westerkamp, L.
Diende als dienstplichtig soldaat bij het Regiment 3-I-Jagers. Sneuvelde op 10 mei door een schotwond in het achterhoofd bij de bossen aan de Monsterseweg tijdens de opmars naar Ockenburg. Ligt begraven op de N.H. Begraafplaats te Farmsum.

Wezenaar, A.
Diende als dienstplichtig soldaat bij het Regiment 3-I-Jagers. Sneuvelde op 10 mei bij de bossen aan de Monsterseweg tijdens de opmars naar Ockenburg. Ligt begraven op de
Algemene Begraafplaats te Monster.

Zelfde, J.C. van 't
Diende als Korporaal bij de 1e Mitrailleur Compagnie. Sneuvelde op 10 mei 1940 in de duinen bij Het Witte Huis. De Korporaal Van 't Zelfde werd neergeschoten op het moment dat hij op een duin sprong. Toen de groep Nederlandse soldaten vanwege granaatvuur terugtrokken naar de bebouwde kom, heeft de dienstplichtig Jager Loman de Luitenant Stieltjes geholpen om Van 't Zelfde mee te nemen. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

Zevenbergen, J.
Diende als dienstplichtig soldaat bij de 22ste Depotcompagnie Bewakingstroepen. Was schutter van de mitrailleur welke aan de noordoostzijde van het vliegveld stond opgesteld. Sneuvelde op 10 mei tegen zeven uur in de ochtend achter de mitrailleur. Ligt begraven op het Militair Erehof op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 's-Gravenhage.

This site was last modified on 14/05/2023 at 15:45. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2023