Vliegveld Ockenburg

Nederlandse Militairen

Klik voor een grotere afbeeldingDoor de gevechten op en rond het hulpvliegveld Ockenburg en Loosduinen zijn in totaal 83 Nederlandse militairen omgekomen. Een groot deel van hen werden in de meidagen eerst in Loosduinen begraven op het voetbalterrein van GDA, welke als een tijdelijke begraafplaats fungeerde. De meeste van deze 83 liggen nu begraven op het "Militaire Erehof 's-Gravenhage". Dit Erehof is gesitueerd op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. In totaal liggen er 165 Nederlandse militairen begraven in een massagraf, welke zijn omgekomen bij de verdediging van de vesting Holland. De namen van de 167 gesneuvelden staan vermeld op het aldaar aanwezige monument.

Het monument, bestaande uit Franse kalksteen, is een ontwerp van Dirk Bus en is zonder veel vertoon in oktober 1942 geplaatst. Doordat de namen in het monument zijn aangebracht, verdwenen de kruizen op de graven. Nabestaanden die de graven bezochten, mochten slechts enkele losse bloemen op de treden van het monument neerleggen. Bloemen, potten, vazen, blikken of flessen op het monument en op de graven waren niet toegestaan. De reden hiervan was dat bij een controlebezoek aan het monument 1,5 jaar later de Commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandse Weermacht roestvlekken op de treden constateerde. Een medewerker van de Haagse steenhouwerij Keuzenkamp zei desgevraagd dat de vlekken moeilijk weg te schuren waren, omdat er roest invrat. Op 10 mei 1945 was de vijfde verjaardag van de tiende mei weer de vrije Residentie geworden tot een overweldigende demonstratie. Al in de vroege ochtenduren trok een stroom van van deputaties en particulieren naar de begraafplaats aan de Kerkhoflaan waar het monument en de graven van de gesneuvelden direct bedolven werden onder bloemen. Een ontroerend moment was het toen de oorlogsinvaliden uit het Militair Hospitaal een bloemgroet brachten. Het monument wordt onderhouden door de Oorlogsgravenstichting in samenwerking met de gemeente Den Haag. Na de oorlog hebben er nog enkele herdenkingen plaatsgevonden. Deze werden georganiseerd door de Grenadiers en Jagers. De herdenkingen op het Militaire Erehof hielden op toen op de Hofweg in Den Haag, vlak naast het gebouw van de Tweede Kamer, een monument voor de Grenadiers en Jagers werd geplaatst. Voor zover bekend zijn er de laatste tientallen jaren geen herdenkingen meer op dit erehof gehouden. Hier kwam 2010 verandering in, sinds dat jaar wordt er jaarlijks weer een officiele herdenking op 10 mei gehouden. De Stichting Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage verzorgt deze plechtigheid.

Monument Grenadiers & Jagers te Den HaagNaast het bovenstaande monument zijn er nog aantal andere gerelateerde monumenten. Op het monument aan de Haagsche Schouw te Leiden staan alle namen van gesneuvelden van het 22e Depotcompagnie vermeld. Meer informatie over dit monument via deze link. In en rond Den Haag kwamen in totaal 546 Nederlandse militairen om het leven. Hiervan behoorden 208 militairen tot het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Bij het Koninklijk Besluit van 13 juli 1949 werd bepaald dat het Regiment Grenadiers voortaan de vaandelopschriften 'Ypenburg 1940' en 'Ockenburg 1940' zou mogen voeren. Voor het Regiment Jagers was dit 'Ockenburg 1940'. Voor de gesneuvelde Grenadiers en Jagers is er een gezamelijk monument opgericht. Het monument stond eerst aan de Hofsingel en werd op 6 oktober 1951 door generaal H.G. Winkelman onthuld. In 1964 is het monument verplaatst naar de Johan de Wittlaan, recht tegenover het Stadhoudersplantsoen in Den Haag. In 2010 werd dit monument wederom verplaatst en wel naar de Bottgerwater in de wijk Ypenburg. Voor deze locatie is gekozen vanwege het historische karakter, hier vond in de meidagen de slag om vliegveld Ypenburg plaats.

Klik op dit overzicht van Nederlandse militairen die in mei 1940 op en rond het vliegveld Ockenburg en in (de omgeving van) het oude dorp Loosduinen zijn gesneuveld of die later zijn overleden in ziekenhuizen te Den Haag.

Duitse Militairen
Duitse graven aan de KerkhoflaanHoeveel Duitse militairen er precies zijn gesneuveld bij de gevechten op en rond Ockenburg is niet bekend. Uit onderzoek van Lkol b.d. E.H. Brongers blijkt dat van circa 60 Duitse militairen vaststaat dat ze zijn gesneuveld in en om Ockenburg. Ook zijn er circa 400 Duitse militairen vanuit Den Haag herbegraven in Ysselsteyn. De bij Ockenburg gesneuvelde Duitse militairen werden begraven op de Algemene Begraafplaats aan Kerkhoflaan. Een deel van de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan werd vanaf 15 mei 1940 tot en met 21 april 1945 in gebruik genomen als het Ehrenfriedhof voor het begraven van gesneuvelde en overleden
Duitse militairen. Ook werden hier Duitse militairen begraven die op 10 mei 1940 waren gesneuveld door de gevechten op en rond het vliegveld Ypenburg. Zij waren eerst in Rijswijk begraven en werden tussen 23 juli 1940 en 25 juli 1940 herbegraven op de Algemene Begraafplaats. Duitse militairen die zelfmoord hadden gepleegd of gefusilleerd waren, werden op een afzonderlijk deel begraven. Vanaf 16 mei 1940 tot en met 3 september 1941 werden op de begraafplaats in totaal 26 gesneuvelde Geallieerde militairen begraven. Tussen 19 oktober 1942 en 24 oktober 1942, werden op deze begraafplaats 22 stoffelijke overschotten van Geallieerde militairen opgegraven en daarna op de Gemeentelijke Begraafplaats Westduin herbegraven. Drie gesneuvelde Franse militairen, die ook op de Algemene Begraafplaats begraven waren, werden na de bevrijding opgegraven en naar andere begraafplaatsen overgebracht.

Na de oorlog wees de regering Ysselsteyn, gelegen in de gemeente Venray, aan als Duits soldatenkerkhof. Hier zijn alle in Nederland nog aanwezige graven naar toe overgebracht. Uiteindelijk werd op 15 oktober 1946 begonnen met de overbrenging van de eerste stoffelijke overschotten. lnmiddels hebben 31.598 gesneuvelde Duitse militairen er hun laatste rustplaats gevonden.

This site was last modified on 29/03/2024 at 17:28. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024