Landgoed Ockenburg

Wellington Mk X HE228 DT-C

Op 26 mei 1943 om 02:35 stortte een Engelse bommenwerper neer in de nabijheid van de ingang van het landgoed Ockenburg, om precies te zijn aan de Alidastraat/Ockenburgstraat op ongeveer 15 meter van het begin van de Monsterseweg. Het betrof hier de Vickers Wellington X HE228 en afkomstig van het 192 Squadron van de Royal Air Force (RAF). De Vickers Wellington was dezelfde nacht om 00:22 opgestegen van de vliegbasis RAF Feltwell voor 'special signals duties' over het Ruhrgebied. Tussen 01:10 en 01:44 maakten diverse luchtwachtposten meldingen van wtite lichtkogels vanaf de grond richting Scheveningen, zoeklichten en afweergeschut in actie richting Kijkduin, lichten en afweergeschut in actie richting Vlaardingen, Rotterdam en Hoek van Holland en langs de Waterweg. Om 01:52 maakt de luchtwachtpost Marlot melding van zweeflicht op 140 graden richting Delft met zwaar luchtafweergeschut waarna andere luchtwachtposten meldingen maakten van zwaar luchtafweergeschut richting Rotterdam en zoeklichten met luchtafweergeschut in actie richting Hoek van Holland en Rotterdam. Om 02:35 maakten de luchtwachtposten Marlot, Wenkebachstraat en Jacobstoren melding van felle lichtgloed of lichtzuil, vermoedelijk een vliegtuig dat brandend is neergestort richting Hoek van Holland. De politie Loosduinen meldt om 02:38 dat een brandend vliegtuig is neergestort in het bebouwde gedeelte van Loosduinen, omgeving Alidastraat. Een autospuit van de kazerne Archimedesstraat en van de kazerne Van der Vennestraat en een ladderwagen van de kazerne Prinsestraat alsmede een hulpspuit van Loosduinen worden naar de Alidastraat gestuurd. Twee minuten later, om 02:40 maakten dames telefonisten van de politiecentrale melding dat in de Prins Hendrikstraat te Loosduinen een vliegtuig brandend is neergestort. Direct wordt er opdracht gegeven om 2 EHBO-wagens en ook een wagen van de Opruimingsdienst naar het adres te sturen. Om 02:50 wordt gemeld dat de motorspuit uitrukt naar de Prins Hendrikstraat te Loosduinen in verband met het neergestorte en brandende vliegtuig. Om 02:52 wordt door de brandweer melding gemaakt van een buitenbrand voor het perceel Alidastraat 221. De 2 EHBO-wagens en een wagen van de Opruimingsdienst rukken om 02:57 uit.

De brandweer meldt precies om 03:00 dat het brandende vliegtuig in de Alidastraat ligt en dat er slechts rieten matten van tuinen in brand zijn geraakt. Men liet het vliegtuig uitbranden zonder te blussen, maar het materiaal van de brandweer bleef voorlopig in de omgeving met het oog op eventueel aanwezige bommen. De aanvankelijk begonnen blussing met een schuimstraal en een waterstraal werd op last van een adjudant van de brandweer gestaakt. Om 03:06 meldt de hoofdwachtcommandant dat het vliegtuig (men vermoed dan nog een Engels) is neergestort in de tuinderij van Van der Made aan de Ockenburgstraat bij de Prins Hendrikstraat. Om 02:20 meldt dezelfde hoofdwachtcommandant dat het vliegtuig is neergestort voor het perceel Alidastraat 221. In het perceel is daarna een kleine binnenbrand uitgebroken welke door omwonenden is geblust met emmers water en zand. In het perceel (op naam van A. Schrier , timmerman en aannemer) is een hoedenfabriekje gevestigd. Deze werd geexploiteerd door de echtgenote van de heer Schrier. Er ontstond brand- en waterschade aan hoeden, stellages en behang. In de omgeving zijn veel ruiten kapot en persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. Om 03:40 rukt alles van de brandweer in, behalve een autospuit, welke in de door de politie ontruimde omgeving moest blijven met het oog op gevaar van eventuele bomontploffingen. Om 03:50 wordt er een mutatie uitgevoerd in verband met de opsporing van mogelijke gedaalde parachutisten uit het vliegtuig. De opperluitenant Kooistra meldt om 04:00 dat het neergestorte vliegtuig een Engels toestel is en vraagt tevens om 20 man van de Ordedienst voor assistentie. De motorspuit is tegen 04:15 weer uit de Alidastraat terug op zijn post en dus ook weer in dienst. Een kwartier later, om 04:30 meldt de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst dat 2 zieke personen moeten worden geevacueerd uit het perceel Alidastraat 221. De opperluitenant Kooistra meldt om 05:17 weer dat op de hoek van de Alidastraat en Ockenburgstraat in de tuin van Van der Made een viermotorig Engels vliegtuig is neergekomen en dat het vliegtuig totaal is uitgebrand. In de genoemde tuin is een gat van 3 meter diepte en een diameter van 10 meter. Verder waren er 50 woningen ontruimd, waarvan de bewoners waren ondergebracht in de school aan de Willem III Straat, maar waren inmiddels naar hun woningen teruggekeerd. De 2 EHBO-wagens en een wagen van de Opruimingsdienst waren ook inmiddels terug op hun post. In overleg met de Duitse autoriteiten waren alle maatregelen opgeheven, maar het verkeer bleef afgezet met behulp van motorrijders van verschillende poitiebureau's. Hoewel het vliegtuig nog brandt rukt de brandweer rond 05:18 in. Dit op last van de opperluitenant Kooistra, die zei te handelen in opdracht van de ter plaatse aanwezige Duitse officieren. Verder wordt er gemeld dat slechts enige rietmatten van volkstuintjes zijn verbrand en in de omgeving enige ruiten waren gesprongen. Om 05:25 wordt gemeld dat de afzetting van de Ordedienst is opgeheven.

De Vickers Wellington X HE228 van het 192 Squadron was neergeschoten door Leutnant Heinz Struning van het Nachtjagdgeschwader 2 (2./NJG 1), afkomstig van de Fliegerhorst Venlo. Heinz Struning vloog in een Messerschmitt Me 110, een tweemotorige lichte jachtbommenwerper en ingezet als nachtjager. In een Duits kriegstagebuch wordt het neerhalen van de Vickers Wellington X HE228 als volgt gerapporteerd: 02,35 Uhr beschuss 1 Wellington bei Den Haag/Loosduinen durch Nachtjager; von Besatzung 2 Mann tot, 5 Mann gefangen. Op een bemanningslid na kon de overige bemanning per parachute het toestel tijdig verlaten. Later die dag, omstreeks 19:00 in de avond, werd door een lid van de Wateringse Luchtbeschermingsdienst, de heer Wouterse, op de hoogte gesteld dat op het tuindersbedrijf van de heer Vis aan Oosteinde 67 te Wateringen, een parachute gevonden was. In de nabijheid van de betreffende parachute werd een klein plekje bloed gevonden, maar er was geen spoor te ontdekken van een soldaat die met de parachute naar beneden gekomen zou zijn. De Marechaussee had direct opdracht gekregen om de omgeving af te zoeken, met het doel de parachutist, indien mogelijk, aan te houden. Tevens werden de omliggende gemeenten gewaarschuwd. Verder werd door de heer Zwetsloot om 19:00 aan de Marechausee medegedeeld dat op zijn tuindersbedrijf aan de Noordweg een tweede parachute was gevonden en in een serre een parachutist, die in versurfte toestand werd aangetroffen. Om ongeveer 21:00 werd deze parachutist door 2 leden van de Feldgendarmerie van de Ortskommandantur uit Delft per auto opgehaald. De beide parachutes werden ook meegenomen. Tijdens een verhoor in Wateringen bleek dat deze soldaat eerder die dag uit het Engelse vliegtuig was gesprongen. Uit het verhoor bleek eveneens dat zijn naam SGT. William Arthur Heywood was. Zijn persoonlijke bezittingen bestonden uit een doos levensmiddelen, 2 kaarten 12 bankbiljetten van 100 fank, 10 bankbiljetten van 10 frank, 1 bankbiljet van 50 frank, 1 bankbiljet van 20 frank en 1 bankbiljet van 20 gulden. De tweede soldaat die per parachute, welke in Wateringen zou zijn neergekomen en waarvan alleen de parachute werd gevonden, ontbrak toen nog elk spoor. Men dacht toen dat hij waarschijnlijk de kans heeft gezien om te ontsnappen en onder te duiken of was op eigen gelegenheid ontsnapt. Toch worden alle bemanningsleden, met uitzondering van de Flight Sergeant G. Bell, gearresteerd. Bell wordt sinds de crash vermist en is waarschijnlijk na het verlaten van het toestel in de Noordzee verdronken of levend verbrand. Zijn naam staat vermeld op de Runnymede Memorial Panel 135.

De Vickers Wellington X HE228 bestond verder uit de bemanningsleden Pilot officer G. Barrett, Pilot Officer T.W.S. Wilson, Sergeant A.W. Heywood, Sergeant J. Thomson en Sergeant D.G. Bergey. Door de crash raakte de pilot officer Barret gewond en werd in een ziekenhuis opgenomen en de overige bemaninngsleden werden naar krijgsgevangenenkampen voor voornamelijk gevangengenomen Geallieerde vliegeniers overgebracht. Wilson en Barrett kwamen terecht in Stalag Luft III Sagan maar Heywood, Thomson en Bergey kwamen terecht in Stalag 357 Kopernikus. Het neerstorten van de Vickers Wellington X HE228 behoorde tot de eerste operationele verliezen die het 192 Squadron leed sinds haar oprichting.

This site was last modified on 30/11/2021 at 22:31. (c) Landgoed-Ockenburg 2010-2021