Landgoed Ockenburg

1900 - 1920

Op 15 augustus 1901 ontstond er een uitgestrekte brand in de duinen onder Loosduinen, waarschijnlijk veroorzaakt door een vonk uit de machine van de stoomtram naar Kijkduin. Door een van de arbeiders van de heer Van den Bergh uit de villa Ockenburg werd het vuur met zand geblust voor het uiteindelijk de ziekenbarak had bereikt. In april 1912 werd bekend dat het Leger des Heils de beschikking had gekregen over een flink terrein bij het landgoed Ockenburg. Het moest de bedoeling zijn daar een herstellingsoord voor drankzuchtigen te bouwen.

Een groot deel van het Haagse garnizoen, Grenadiers en Jagers, Huzaren en Kanonniers hield op maandag 23 september 1901 een oefening op het landgoed. Naar men vernam deed de grote ziekenwagen van de 1e Divisie van de Grenadiers en Jagers en de brancard goede diensten, waar 2 soldaten van hun paarden vielen en met gebroken, althans zwaar gekneusd been werden weggedragen. Van 's ochtends 08:30 tot 14:30 werd door de manschappen geoefend. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog op 4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen. Vanaf dat moment sloegen honderdduizenden Belgen op de vlucht naar Nederland; onder hen bevonden zich ook tienduizenden Belgische militairen. De over de Nederlandse landsgrenzen gevluchte militairen werden op diverse locaties in Nederland ondergebracht waaronder op het landgoed . In totaal werden hier 1500 Belgische militairen geinterneerd. Ruim 2000 vrijwillige landstorm-soldaten kampeerden, oefenden en schoten gedurende 2 dagen in mei 1915 op het landgoed. De Vrijwillige Landstorm leerden met het militaire leven vertrouwd te zijn waarbij de manschappen een uitstekende indruk maakten.

Vanaf 26 september 1919 werd op het landgoed een driedaags vliegfeest gehouden. De aanleg van Ockenburg is nogal met horten en stoten gepaard gegaan. De oorspronkelijke aannemer moest al vrij spoedig (waarschijnlijk om financiële redenen) alle werkzaamheden staken. Gelukkig werd direct een andere bouwonderneming bereid gevonden de verdere aanleg op zich te nemen. Het gemeentebestuur hield echter vast aan een eerder overeengekomen afspraak met de vorige aannemer, dat ongeveer 17 hectaren van het ter beschikking gestelde terrein voor een bedrag van 200.000,- zou worden overgenomen. Vervolgens werd de woningbouwvereniging Patrimonium de vergunning verleend hierop een complex woningen te bouwen. De gemeente stelde zich garant alle kosten ter verlaging van de Strandweg naar het nieuwe vliegterrein op zich te nemen. Het nieuwe vliegterrein, dan aangeduid als 'Ockenburg' kwam, inclusief de geplande doortrekking van de Laan van Meerdervoort, in de nazomer van 1919 gereed. Hangaars en diverse grondfaciliteiten ontbraken nog. Onduidelijk is ook hoe de verdere exploitatie van het nieuwe terrein was geregeld. Tijdens de vliegfeesten werden er demonstraties gehouden en op zaterdag en zondag werd er parachute gesprongen. Het vliegfeest trok ondanks een winderige en ook een regenachtige start veel belangstelling, met name in het weekend kwam veel publiek op het festijn af. Heel Loosduinen en omgeving raakte in een klap ontwricht door deze bijzondere vliegshow. Het vliegfeest werd zelfs nog met een dag verlengd. Op de maandag werden er belangeloos passagiersvluchten gevlogen. Het organiserend comite was achteraf heel tevreden over het uiteindelijk vierdaagse vliegfeest en het terrein als geheel.

This site was last modified on 16/05/2022 at 22:13. (c) Landgoed-Ockenburg 2010-2022