Landgoed Ockenburg

Gebouwen op en rond landgoed Ockenburg

De vroegst aangetroffen bebouwing op het landgoed gaat terug tot de Romeinse tijd. Onderzoek in de jaren negentig van de vorige eeuw toonde aan, dat er een klein Romeins fort en een nederzetting op het terrein aanwezig zijn geweest. Zoals eerder is gemeld liet Jacob Westerbaen in de 17e eeuw zijn karakteristieke huis bouwen wat anno nu nog aanwezig is. Deze villa heeft voornamelijk als woonhuis dienst gedaan, in de vorige eeuw was er een jeugdherberg in gesitueerd. Op het gebied van de gezondheidszorg werden in 1892 en 1929 een tweetal klinieken gebouwd. Tijdens de Koude Oorlog plaatste de Bijzondere Radio Dienst (BRD) een luisterpost op het terrein. Deze is inmiddels afgebroken. Verder bevonden zich er nog een aantal gebouwen voor faciliteiten zoals een theeschenkerij en 2 boswachterswoningen. Op het landgoed bevond zich ook een stoeterij. Ten behoeve van de landbouw bevonden zich hier de boerderijen Wijndaelerswoning, Blijrust en Solleveld.

This site was last modified on 30/11/2022 at 16:10. (c) Landgoed-Ockenburg 2010-2022