Landgoed Ockenburg

National Schietbaan

In 1903 werd, in opdracht van de eigenaar Solko Johannes van den Bergh, achter het landgoed een schietbaan gebouwd welke al snel uitgroeide tot een internationaal bekende waar vele schietwedstrijden werden gehouden. Op 13 juni 1898 dient de heer Van den Bergh al een verzoek in bij het Hoogheemraadschap van Delfland voor het graven van 3 veiligheidsputten voor de schietbanen op het landgoed Ockenburg in Loosduinen in de sectie H nummer 1313. De putten werden ongeveer 3 bij 5 meter, 2 bij 10 meter en 3 bij 40 meter en allemaal ongeveer 2 meter beneden het maaiveld diep. De wanden zouden worden bekleed met hout of met metselwerk. In het belang van de veiligheid in de zeewering moest tijdens het schieten steeds duidelijk zichtbaar een vlag in de nabijheid of op de plaats van de veiligheidsputten waaien. Een jaar ervoor kon tot 11 oktober de bezwaren worden ingediend tegen de aanleg van een schietbaan op het landgoed waarvoor de heer Van den Bergh een aanvraag had gedaan.

This site was last modified on 30/11/2022 at 16:10. (c) Landgoed-Ockenburg 2010-2022