Vliegveld Ockenburg

Monumentenstatus

Op verzoek van de Stichting Herdenking Millitair Erehof 's-Gravenhage en mede-ondersteund door de Studiegroep Historisch Ockenburg (SGHO) heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag het gebouw van het voormalig hulpvliegveld Ockenburg aan de Wijndaelerweg 5, 7 en 9 op 10 mei 2013 aangewezen tot gemeentelijk monument. In maart 2013 werd door de Stichting Herdenking Millitair Erehof 's-Gravenhage een brief gestuurd aan verantwoordelijk wethouder Baldewsingh. Men was bang dat het gebouw zou gaan verdwijnen als het geen monument zou worden. De Stichting had toen al een positieve reactie terug van de wethouder, maar moest nog tot mei 2013 wachten op een definitief oordeel.

In de vergadering van 9 april 2013 werd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Den Haag het besluit genomen om de procedure, conform artikel 5, lid 1 van de Monumentenverordening Den Haag, tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst van Wijndaelerweg 5, 7 en 9 in gang te zetten. Deze procedure werd vermeld onder het Beschermingsvoorstel Wijndaelerweg 5, 7 en 9 - RIS 258027. De Welstands- en Monumentencommissie was op grond van het artikel 5, lid 1 van de Monumentenverordening Den Haag om advies gevraagd. De commissie had in haar vergadering van 20 maart 2013 haar instemming met het voorstel kenbaar gemaakt.

Nadat het gebouw op 10 mei 2013 was aangewezen als gemeentelijk monument, werd het ook opgenomen in het overzicht van monumenten op de website van de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag. Zij vermeld onder andere dat het pand primair van hoge historische waarde is vanwege de aan het gebouw verbonden geschiedkundige herinneringen door haar bestemming tijdens de mobilisatieperiode (1939-1940) in het kader van het militair vliegveld en met name de hiermee samenhangende herinneringen aan de zware strijd die in de meidagen van 1940 in deze omgeving is geleverd met de Duitse aanvaller. Tevens bezit het enige cultuurhistorische waarde als goed bewaard gebleven voorbeeld van een portierswoning met aanvullende voorzieningen als onderdeel van een in de jaren dertig van de twintigste eeuw aangelegd sportpark.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024