Vliegveld Ockenburg

Haagse sporen

Het project Haagse sporen van herinnering was een initiatief van het ministerie van VWS. De bijbehorende website was tussen 2009 en 2013 te bezoeken. Het project werd als volgt omschreven. De documentaire "Sporen van Herinnering" is een bescheiden bijdrage aan de beschrijving van de Haagse oorlogsgeschiedenis. Het project was in opdracht van het Ministerie van VWS, in het kader programma Erfgoed van de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. In 2009 zijn er een aantal interviews met veteranen opgenomen die rond vliegveld Ockenburg gevechtshandelingen hebben uitgevoerd. Hun verhaal is vastgelegd op de plek waar zij dit daadwerkelijk beleefd hebben. De samenstelling was in handen van Hans Pars (interviews) en Robin Lutz (beeldopnames).

Na 2013 ging de website uit en leken de interviews verloren te zijn gegaan. Verschillende mensen hebben pogingen ondernomen om uit te zoeken of de opnames waren gearchiveerd. Helaas zonder het gewenste resultaat. Eind 2023 vond Studiegroep Historisch Ockenburg bij toeval een viertal opnames van de veteranen terug in een verloren gewaand deel van hun archief. Om deze belangelijke opnames niet verloren te laten gaan kunnen ze via deze website bekeken worden. Ook zal er zorg worden gedragen dat deze opnames bij het Haags Gemeentearchief gedeponeerd zullen worden.
 

Chris de Ru
Tijdens de mobilisatie in 1939 was Chris de Ru als mitrailleurschutter ingedeeld bij het Depotbataljon Grenadiers. Tijdens de meidagen van 1940 diende hij bij 3-I Regiment Grenadiers en was hij aan de Laan van Poot gelegerd. Hij raakte zwaargewond bij de gevechten om vliegveld Ockenburg en werd in een
ziekenhuis opgenomen. In oktober 1946 ontving hij het Oorlogsherinneringskruis met de gesp voor bijzondere oorlogsverrichtingen. Christiaan "Chris" de Ru overleed op 2 september 2009 in Den Haag.

Interview Chris de Ru - 2009

 

Kees Oversier
In mei 1940 was Kees Oversier vaandrig bij 1-I Regiment Grenadiers. Hij nam actief deel aan de gevechten op het landgoed Ockenburg. Bij het Koninklijk Besluit No. 6 van 24 augustus 1946 ontving hij eind 1946 het Bronzen Kruis. Cornelis Laurens "Kees" Oversier overleed op 14 juli 2019 in Dordrecht.

 

Hay van Groenendaal
Vlak voor het uitbreken van de oorlog werd soldaat Hay van Groenendaal overgebracht van Tilburg naar Den Haag. Hij diende bij het 13 Depot Bataljon en werd gelegerd in een school bij de Hoefkade. Op 10 mei 1940 trokken de soldaten van het 13 Depot Bataljon in een tirailleurslinie op naar Ockenburg. Op 11 mei 1940 en 12 mei 1940 verbleef het 13 Depot Bataljon in Wateringen. In 1949 ontving hij het Oorlogsherinneringskruis met de gesp voor bijzondere oorlogsverrichtingen. Henricus Hubert Johan "Hay" van Groenendaal overleed op 1 april 2018 in Venlo.

 

Johannes Cornelis Merts
Tijdens de meidagen van 1940 was Johannes Cornelis Merts als mitrailleurschutter ingedeeld bij de 1e Mitrailleurcompagnie (1-M.C.) van het Regiment Grenadiers en bediende hij een Schwarzlose M.08 machinegeweer. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 schoot hij op de overkomende Duitse vliegtuigen. Later rukte zijn troep op richting Meer en Bosch en bracht daar vuur uit op het vliegveld Ockenburg. Na de herovering van het vliegveld verbleef hij daar tot 13 mei 1940 om vervolgens naar Monster op te rukken. In september 1947 ontving hij het Oorlogsherinneringskruis met de gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen. Johannes Cornelis Merts overleed op 10 augustus 2009 in Leiden. Noot: de geblindeerde auto's (zoals verteld in dit interview) waren niet van het Koninklijk Huis, maar van het Corps Diplomatique.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024