Vliegveld Ockenburg

Vondst gasballon

Op dinsdag 26 augustus 1941 om 07:30 werd op het weiland van N.C. Duivesteijn, wonende aan de Lozerlaan 10, een neergekomen gasballon aangetroffen. De neergekomen gasballon werd vervolgens door Duivesteijn in zijn schuur in bewaring gehouden, waarvan door de politieagent Van Aken een proces-verbaal werd opgemaakt. Op dezelfde dag om 18:15 werd door 5 Duitse officieren per auto, met het kenteken H-41660, de gasballon opgehaald.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022