Vliegveld Ockenburg

Vondst brandbommen

Op donderdag 21 mei 1942 werd om 12:20 door de brigadier Schut van het politiebureau in Loosduinen medegedeeld dat in de tuin van Hendriks aan de Gevers Deynootstraat 179, 8 niet-ontbrande brandbommen waren aangetroffen en 5 niet-ontbrande brandbommen in de tuin van Van Dijk aan de Kijkduinsestraat 52. De brandbommen werden opgeborgen in de schuilder van het politiebureau in Loosduinen. Om 15:45 werd gemeld dat de brigadier Staats aan het politiebureau 8 uitgebrande brandbommen had gedeponeerd. De brandbommen waren aangetroffen in de tuin van J. Valentijn aan de Gevers Deynootstraat 181. Ook werden 6 uitgebrande brandbommen gedeponeerd, aangetroffen in de tuin van T.E.J. Lelieveld aan de Haagweg 743. Deze brandbommen werden ook opgeborgen in de schuilkelder van het politiebureau. Om 18:45 werd gemeld dat J. Berkepeis, wonende aan de Haagweg 175, door zijn zoontje 7 uitgebrande brandbommen aan het politiebureau liet deponeren. Deze brandbommen waren aangetroffen in de tuin van Berkepeis aan de Laan van Meerdervoort bij Meer en Bosch. Deze brandbommen werden opgeborgen in de schuilkelder van het politiebureau. Om 20:10 werd gemeld dat J. van der Nol, wonende aan de Paulus Potterstraat 27 in Loosduinen, 3 uitgebrande brandbommen aan het politiebureau had gedeponeerd. De brandbommen waren door Van der Nol aangetroffen op zijn tuin, gelegen aan de Laan van Meerdervoort bij Meer en Bosch. Ook deze uitgebrande brandbommen werden opgeborgen in de schuilkelder van het politiebureau. Al deze brandbommen waren afkomstig van het bombardement op woensdag 20 mei 1942.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022