Vliegveld Ockenburg

Vondst ongesprongen projectiel

Op vrijdag 18 juli 1941 om 14:50 werd door W. van der Tang, wonende aan de Trompstraat 29 in Loosduinen, aan de veldwachter Riemvis medegedeeld dat zich op een weiland aan de Lozerlaan, een gat in de grond bevond, en vermoedelijk veroorzaakt door een projectiel. Direct werd door dezelfde veldwachter een onderzoek ingesteld en constateerde dat op het weiland van W.G. van der Maarel, wonende aan de Vinkenlaan 1F in Loosduinen, gelegen aan de Lozerlaan en net even voorbij de Vinkenlaan, zich vermoedelijk een niet-ontplofte vliegtuigbom in de grond bevond, vermoedelijk die afgelopen nacht door een vliegtuig van onbekende nationaliteit afgeworpen. Van der Maarel werd over een ander in kennis gesteld en verwijderde het vee uit het weiland. Een waarschuwingsbord werd door de politie op de locatie geplaatst. Voor de omwonenden bestond geen gevaar en de weide was afgesloten, zodat het plaatsen van een post onnodig was.

Op zaterdag 9 augustus 1941 om 11:50 werd deze niet-ontplofte vliegtuigbom tot ontploffing gebracht door 2 militairen van de Commissie van Proefneming. Voor de ontploffing waren de bewoners van de boerenhoven aan de Lozerlaan en enkele percelen aan de Nieuweweg in Loosduinen geadviseerd om hun woningen te verlaten en de ramen open te zetten, terwijl van de tuinen en landerijen personen en het vee waren verwijderd. Ongelukken hadden niet plaats en voor zover bekend werd geen schade aangericht.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022