Vliegveld Ockenburg

Bominslag door bombardement

Vanaf augustus 1940 trokken zowel het schijnvliegveld op Ockenburg als het schijnvliegveld aan de Lozerlaan regelmatig de aandacht van de Royal Air Force. Tijdens de bombardementen door de Royal Air Force vielen ook vaak bommen in de omliggende omgeving en dus buiten het doelgebied. Op 16 november 1940 om 20:50 werd door de motoragent Heenhaus gemeld dat er in de Kijkduinsestraat achter de verffabriek en op de Laan van Meerdervoort, nabij het landgoed Meer en Bosch, brandbommen waren ingeslagen. In het veld achter de verffabriek vielen 2 explosieve bommen in de tuinderij van de weduwe Hartman, wonende aan de Kijkduinsestraat 22. Hierdoor werden diverse broeiramen en scheidingsmuurtje vernield, terwijl van de woningen aan de Emmastraat aan de achterzijde diverse ruiten werden vernield. De agent Kole in de uitkijkpost aan de Azaleastraat meldde om 20:50 dat hij op 2 punten licht- en brandverschijnselen in de richting van Ockenburg had waargenomen. Zelfs door meerdere uitkijkposten, aan de Azaleastraat, Emmastraat, Wenckebachstraat en in de Jacobstoren, werd 3 minuten later een brand richting Loosduinen en een fel licht op de locatie van de bominslag gemeld. Ook om 20:51 werd door de agent Bezemer in de uitkijkpost in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Emmastraat gemeld dat er een bominslag had plaatsgevonden tegenover de kerk aan de Emmastraat op het land nabij de verffabriek. Om 21:13 werd door de wachtcommandant van het politiebureau in Loosduinen gemeld dat een brandbom achter de verffabriek, tussen de Kijkduinsestraat en de Haagweg en tegenover de Rooms-Katholieke Kerk, een schuurtje en een muurtje had vernield. De motoragent Volman meldde daarna om 21:15 dat op de Laan van Meerdervoort met de hoek van de Kijkduinsestraat een brandbom in het bouwland was gevallen. De brand was door hem, met de assistentie van een motorpatrouille van de motorpolitie van het politiebureau in Loosduinen, met zand en een snelblusser weer geblust. Twee minuten later werd door de wachtcommandant van het politiebureau in Loosduinen gemeld dat er ook een bom was ingeslagen achter het landgoed Meer en Bosch, nabij de Laan van Meerdervoort. Er was door de bom een gat geslagen en het begin van de brand was dus met zand geblust. Om 21:41 meldde dezelfde wachtcommandant dat door de bominslag tegenover de kerk aan de Emmastraat op het land, gelegen nabij de verffabriek, een schuurtje was beschadigd, een scheidingsmuurtje was vernield, glasschade was ontstaan aan broeiramen en dat het om een explosieve bom ging. Er hadden zich geen persoonlijke voorgedaan. Om 23:50 meldde de brigadier Kok (wachtcommandant van de 3e sectie) dat de schuilloopgraaf, gelegen tegenover de Rooms-Katholieke Kerk aan de Emmastraat, onverlicht was terwijl zich in deze schuilloopgraaf ongeveer 60 personen bevonden op het moment dat boven Loosduinen een aantal bommen werden afgeworpen. Ook meldde dezelfde brigadier om 23:55 dat een uitgebrande brandbom op het politiebureau in Loosduinen was afgeleverd door de heer Lutz, wijkhoofd van Wijk 8, Sector 3 van de Luchtbeschermingsdienst. Deze brandbom was gevonden op het voetbalterrein van "Blijf Steeds Sportief Transvaal Combinatie" (BTC) aan de Houtweg.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022