Vliegveld Ockenburg

Bominslag door bombardement

Vanaf augustus 1940 trokken zowel het schijnvliegveld op Ockenburg als het schijnvliegveld aan de Lozerlaan regelmatig de aandacht van de Royal Air Force. Tijdens de bombardementen door de Royal Air Force vielen ook vaak bommen in de omliggende omgeving en dus buiten het doelgebied. In de ochtend van woensdag 16 juli 1941 werd om 02:20 door de uitkijkpost in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Emmastraat in Loosduinen een bominslag nabij Meer en Bosch gemeld. Ook volgens andere uitkijkposten zou deze bominslag nabij Meer en Bosch zijn. Hoewel er op dat moment nog geen juiste locatie bekend was, werd personeel van de politie, een motorspuit, een EHBO-wagen van de post Johan van Oldenbarneveltlaan en een wagen van de Opruimingsdienst van de post Gaslaan naar deze plaats gestuurd. Om 02:45 werd door de ploegcommandant van de EHBO gemeld dat er geen branden waren waargenomen, maar dat er wel 2 uitgebrande brandbommen waren aangetroffen. Om 02:56 werd door de sectorcommandant gemeld dat er 2 uitgebrande brandbommen bij de lantaarnpaal met nummer 327 aan de Laan van Meerdervoort lagen. Om 02:58 werd gemeld dat in verband met de juiste opgaven het Gemeentelijk Gasbedrijf, Gemeentelijk Electrisch Bedrijf en de Duinwaterleiding waren gewaarschuwd. Ook waren medewerkers van de Bouw- en Woningtoezicht en van de Dienst der Gemeenteplantsoenen gewaarschuwd. Om 03:13 werd gemeld dat de verbindingspost inmiddels aan de Duinlaan was gevestigd. Ook waren 4 ruiten van het perceel Katwijkselaan 1 gesprongen. Om 03:40 werd gemeld dat het onderzoek werd gestaakt in de ochtend bij daglicht voort zouden worden gezet en dat er geen bijzonderheden te melden waren. De verbindingspost aan de Duinlaan was weer opgeheven. De brandbommen waren geblust met zand door het personeel van de post Johan van Oldenbarneveltlaan. Naar aanleiding van de bovenstaande melding van 02:20 werd om 03:50 door de hoofdinspecteur Riemvis en de brigadier Cannegieter gemeld dat rond 02:20 uit een vliegtuig van een onbekende nationaliteit 3 brandbommen werden uitgeworpen, welke terecht kwamen op de Laan van Meerdervoort nabij de ingang van Meer en Bosch. Het asfalt werd hierdoor weinig beschadigd. Verder werd nog schade toegebracht aan de percelen Katwijkselaan 1 (4 gesprongen ruiten) en de Aronskelkweg 73 (1 gesprongen ruit). Er hadden zich geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Bij daglicht zou een nader onderzoek worden ingesteld naar verdere schade en naar blindgangers. Om 03:57 werd gemeld dat de EHBO-wagen van de post Johan van Oldenbarneveltlaan weer terug en in dienst was. Om 04:12 werd nog gemeld dat de 2 wagens van de uitrukdienst van de post Gaslaan weer terug en in dienst waren.

Om 06:00 werd door de hoofdagent Albersen gemeld dat 2 brisantbommen waren ontploft op de tuin achter de theeschenkerij in Meer en Bosch aan de Kijkduinsestraat 80. Hierdoor waren 2 trechters ontstaan van ieder ongeveer 3,5 meter middellijn. Van de theeschenkerij was aan de voor- en achterzijde het dak verwoest, waren aan de achterzijde 16 ruiten gebroken, 2 deuren uit het kozijn gerukt en waren aan de voorzijde 21 ruiten gebroken. Van een schuur, staande naast de theeschenkerij, was het dak verwoest en 10 ruiten gebroken. Een stenen scheidingsmuur in de tuin werd vernield en van een daar staande druivenkas werden alle ruiten vernield. Ook een daar staande kippenhok werd uit elkaar geslagen en een klein schuurtje geheel verwoest. In de theeschenkerij was weinig schade door glasscherven ontstaan, welke op dat moment nog niet opgegeven kon worden. Bewoner Gerrit Hoeve, zijn gezin en enkele logeergasten hadden geen letsel opgelopen. Van de aanwezigheid van blindgangers was echter niets waargenomen. Om 06:35 werd gemeld dat in de tuin achter de theeschenkerij Meer en Bosch, op ongeveer 10 meter afstand van de bomtrechters, vermoedelijk een blindganger in de grond bevond. Hiervoor werden waarschuwingsborden geplaatst. Na nauwkeurig onderzoek werden er echter geen blindgangers aangetroffen. In totaal werden 2 brisantbommen en 3 brandbommen tijdens het bombardement afgeworpen.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022