Vliegveld Ockenburg

Bominslag door bombardement

Op woensdag 14 januari 1942 vond er om 20:05 een bominslag plaats op het terrein van het Nederlands Zeehospitium, op ongeveer 20 meter vanaf de portierswoning in de duinen aan de Hoek van Hollandlaan in Kijkduin. Om 20:07 werd door de uitkijkpost in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Emmastraat een zware dreun op 290 graden westelijk gemeld. De uitkijkpost aan de Azaleastraat meldde dat afweergeschut en schijnwerpers in actie waren in de richting van Kijkduin. Om 20:08 werd door de uitkijkpost Badkapel aan de Nieuwe Parklaan een zware dreun in westelijke richting gemeld. Niet veel later, om 20:15, werden door de uitkijkposten Emmastraat en Badkapel mitrailleurvuur in Scheveningen gemeld en een vreemd vliegtuig in oostelijke richting. Om 20:20 werd door de wachtcommandant van het politiebureau aan de Willem III Straat gemeld dat een bominslag, vermoedelijk op het schijnvliegveld aan de Kijkduinsestraat bij de Hoek van Hollandlaan, had plaats gevonden. Vier minuten later werd door de heer Van der Mark, vakleider Vak III, een bominslag in Kijkduin aan de Scheveningselaan en Duinlaan met veel glasschade gemeld. Om 20:34 meldde de uitkijkpost aan de Emmastraat een bominslag op het schijnvliegveld. Om 20:35 werden het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, Gemeenteziekenhuis, Duinwaterleiding, Gas en de GG&GD ingelicht. Ook werd medegedeeld dat een wagen van de Opruimingsdienst naar de plaats van de bominslag was uitgerukt. Om 21:00 uur werd door postcommandant Gaslaan gemeld dat een opruimingswagen en alsmede een EHBO-wagen waren uitgerukt naar Kijkduin. Door de wachtcommandant van het politiebureau aan de Willem III Straat werd om 21:05 een bominslag op het schijnvliegveld nabij Kijkduin gemeld. Na nader onderzoek bleek dat er geen gewonden waren gevallen. Door de wachtcommandant werd ook gemeld dat van de woning van de heer Lelie aan de Scheveningselaan 103 het huisraad gedeeltelijk beschadigd was, alle ruiten vernield en de deuren ontzet waren. In de ochtend zou bij daglicht het onderzoek naar de aangerichte schade vervolgd worden. Om 21:50 werd gemeld dat de beschadigde c.q. vernielde gebouwen bewaakt werden door de recherche. De postcommandant Gaslaan meldde dat de EHBO-wagen terug en weer in dienst was aan de post en 5 minuten later werd gemeld dat de opruimingswagen terug en weer in dienst was aan de post. Door de wachtcommandant van het politiebureau aan de Willem III Straat werd om 22:13 gemeld dat deze bominslag, gemeld om 20:20, plaats had gevonden op 20 meter vanaf het Zeehospitium. De portierswoning was zwaar beschadigd, de ruiten van de genoemde inrichting waren vernield en persoonlijke ongelukken hadden zich niet voorgedaan.

Van de volgende percelen werden ruiten vernield:

Scheveningselaan 103 47 ruiten  
Scheveningselaan 105 14 ruiten  
Scheveningselaan 107 8 ruiten  
Scheveningselaan 109 1 ruit  
Scheveningselaan 111 6 ruiten  
Scheveningselaan 113 7 ruiten  
Scheveningselaan 115 1 ruit  
Scheveningselaan 106 8 ruiten  
Terheijdelaan 1 6 ruiten  
Terheijdelaan 3 2 ruiten  
Terheijdelaan 5 5 ruiten  
Terheijdelaan 2 2 ruiten  
Terheijdelaan 4 2 ruiten  
Terheijdelaan 6 3 ruiten  
Hoek van Hollandlaan 2 11 ruiten  
Hoek van Hollandlaan 4 12 ruiten  
Hoek van Hollandlaan 6 21 ruiten  
Hoek van Hollandlaan 19 37 ruiten  
Hoek van Hollandlaan 21 3 ruiten  
Duinlaan 101 8 ruiten  
Duinlaan 103 6 ruiten  
Duinlaan 105 5 ruiten  
Kijkduinsestraat 230 1 ruiten  

Na een nauwkeurig onderzoek werden er geen onontplofte bommen gevonden, terwijl de scherven van de gevallen bommen door Duitse militairen, gelegerd in de school in Kijkduin, werden verzameld.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022