Vliegveld Ockenburg

Vondst granaat

Op maandag 13 april 1942 rond 11:00 uur kwam de heer D.G.P. Corve, wonende aan de De Perponcherstraat 23C, aan het politiebureau in Loosduinen en deelde de dienstdoende veldwachter Schut mede dat een weiland, gelegen aan de Monsterseweg, voor volkstuinen werd omgegraven. Tijdens het omgraven kwam een voorwerp te voorschijn, hetgeen volgens Corve een bom kon zijn. Direct werd door de veldwachter de agent Van Kampen voor een nader onderzoek uitgezonden. Om 11:20 rapporteerde de agent Van Kampen dat in een weiland gelegen aan de Monsterseweg nabij de ingang van het landgoed Ockenburg op ongeveer 50 meter van de openbare straat een projectiel, vermoedelijk een bom lag. Na de melding werd direct de Staf Ordepolitie en de Hoofdpost Luchtbescherming telefonisch in kennis gesteld, terwijl ook post werd geplaatst. Aangezien er in korte tijd in dit gebied meerdere bommen waren aangetroffen, was aan dit politiebureau geen bord meer aanwezig. Aan de agent Bosker werd opgedragen van het politiebureau Archimidesstraat een bord te gaan halen, welke om ongeveer 13:30 bij de bom werd geplaatst. Daarvoor was dus door agent Van Kampen de bom aangetroffen op de grens van het omgespitte gedeelte, welke gedeeltelijk was bloot gegraven en waarvan de diameter ongeveer 15 tot 20 centimeter bedroeg. Door het omspitten was er een gat in de grond ontstaan, echter was ook een lichte inzinking in het terrein waar te nemen. De bom lag ongeveer 50 meter van de openbare straat en ongeveer 70 meter van de bewoonde huizen. Op dinsdag 14 april 1942 om 16:30 werd de bom door het Sprengkommando van de Wehrmacht uit het weiland opgegraven en overgebracht naar een zandheuvel in het achterste gedeelte van het nabijgelegen landgoed Ockenburg. Volgens een verklaring van de aanwezige Duitse officieren was het projectiel een niet-ontplofte granaat van Engels scheepsgeschut van 12 centimeter kaliber, waarbij men vermoedde dat het tijdens de meidagen van 1940 in dit weiland was ingeslagen. Om deze granaat gecontroleerd tot ontploffing te brengen werd het landgoed Ockenburg ontruimd en afgezet. Door het Sprengkommando was een kuil van 2 meter diep gegraven, waarin de granaat uiteindelijk tot ontploffing werd gebracht. De granaattrechter werd daarna gedicht, de afzetting opgeheven en het waarschuwingsbord ingenomen.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022