Vliegveld Ockenburg

Aanrijding vrachtauto Wehrmacht

Op 12 september 1940 was Willem de Niet, geboren op 7 september 1895 in Den Haag en wonende aan de Nieuwe Haven 444 in Den Haag, als grondwerker in dienst bij de aannemer G.B. van Hoek uit Delft. Hij werkte als zodanig op het vliegveld Ockenburg en had zijn fiets aldaar tegen een paal gezet. Door een vrachtauto van de Wehrmacht, gemerkt W.L. 293853, werd deze fiets toen aangereden en totaal vernield. Willem de Niet was kostwinnaar en sinds oktober 1940 werkloos. Hij ontving thans een steunuitkering. Het gezin bestond naast Willem de Niet uit zijn echtgenote en 2 zoons van 13 jaar en 18 jaar. Willem de Niet ging volgens zijn verklaring vaak werk zoeken in de omliggende gemeenten.

Naar aanleiding van een schrijven van de secretaris-generaal van het Departement van Sociale Zaken van 4 december 1940 verzochten Burgemeester en Wethouders op 20 maart 1941 om een schadevergoeding voor de vernielde fiets, dat Willem de Niet in augustus 1939 had gekocht voor 35 gulden. In verband hiermee adviseerden Burgemeester en Wethouders het departement een schadevergoeding toe te kennen van 25 gulden. Bij toekenning van het verzoek was het voor Willem de Niet wel mogelijk een tweedehands fiets te kopen. Het is niet bekend of de schadevergoeding aan Willem de Niet is toegekend.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022