Vliegveld Ockenburg

Vondst brandbom

Op zondag 12 april 1942 rond 12:30 bevond de veldwachter Mulder zich in dienst en ook in uniform gekleed op de openbare weg van de Laan van Meerdervoort. Op hetzelfde tijdstip zag Mulder dat op een open veldje aan de Troubadourstraat, gelegen tussen de Laan van Meerdervoort en de Verdistraat, enkele jongens bezig waren met het graven van een kuil om een voorwerp uit te graven. Bij een nader onderzoek door hem ingesteld bleek dit voorwerp, naar hij vermoedde, een brandbom te zijn. De brandbom was vermoedelijk op vrijdag 10 april 1942 rond 23:00 uur uit een overvliegend vliegtuig geworpen. Door deze brandbom was geen schade aangericht. De veldwachter Mulder had deze brandbom daar ter plaatse gelaten en de jongens weggestuurd. Vervolgens werd door hem de brigadier van politie-wachtcommandant van het politiebureau aan de Willem III Straat in Loosduinen ingelicht die verdere maatregelen zou gaan treffen. Rond 13:00 uur werden de veldwachters Bunk en Volman per motor naar de Troubadourstraat gestuurd, waar dus in een open stuk land een brandbom op 1 meter diepte lag. Deze brandbom werd door hen uitgegraven en onschadelijk gemaakt door het te laten uitbranden. De huls werd door hen overgebracht naar het politiebureau aan de Willem III Straat. De huls werd op het politiebureau overgegeven aan de brigadier wachtcommandant.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022