Vliegveld Ockenburg

Vondst brandbommen

Na het neerkomen van de brandbommen op 10 april 1942 werd op 11 april 1942 om 03:15 door een lid van de Luchtbeschermingsdienst gemeld dat 7 fosforbrandbomscherven, waarvan 2 voor het perceel Laan van Meerdervoort 1151 en 2 voor het perceel Verdistraat 42 uit de straat waren gegraven. De fosforbrandbomscherven waren bij het politiebureau aan de Willem III Straat in Loosduinen gedeponeerd. Om 07:00 uur werd door de agent Visser gemeld dat om 23:15 een brandbom voor het perceel Walnootstraat 169 en een brandbom in de takken van een boom op het terrein van "Oud Rosenburg" terecht waren gekomen. Deze brandbommen werden door het personeel van de Luchtbeschermingsdienst opgeruimd. Om 07:10 werd door de wachtmeester Brouwer van de Koninklijke Marechaussee gemeld dat er die nacht een brandbom was neergekomen op de tuin van Steijn aan de Leyweg 49. Twee agenten werden naar deze locatie gestuurd voor een onderzoek.

Om 08:00 uur werd door de hoofdleider van de Opruimingsdienst met de directeur van Gemeentewerken en een andere hoofdleider op het terrein van de bominslag de aangerichte schade bekeken. Ter plaatse bleek dat, nog niet alle plaatsen in plantsoenen en bestrating, waar brandbommen waren ingeslagen, afgegraven waren. Met het oog hierop werd om ongeveer 08:30 in overleg met de commandant een wagen van de post gerequireerd welke om ongeveer 09:00 uur op het terrein arriveerde. De gaten werden uitgegraven, bomresten verwijderd alsmede de achtergebleven resten van de brandstof, welk zich vaak door het zand verdeeld had, waardoor dit moest worden uitgespreid om de gevaarlijke stof te ontdekken. In het plantsoenterrein rond de waterpartij bleken de bommen tot een stuk beneden de waterstand te zijn ingedrongen en waren hierdoor onvindbaar. Wel werd er een deksel en een stuk blik aangetroffen. In de bestrating van de Godetiaweg, Laan van Meerdervoort en Verdistraat werden de bomresten geheel verwijderd. In het perceel Verdistraat 65 werd er onder de vloer van de voorkamer het zand verder gezuiverd, voor zover dit mogelijk was, in verband met het feit dat door vernieling van de riolering hier ook water aanwezig was. In het perceel Verdistraat 55 werd er in de achterkamer een kastmuurtje, dat gevaar voor een instorting opleverde, gesloopt. Uit de fietsenschuur van het perceel Verdistraat 61 werden reeds door de eigenaar uitgegraven bomresten verwijderd. In een gang langs de bergplaatsen voor fietsen in de Verdistraat werd eveneens een ingeslagen bom verwijderd. Door een nader onderzoek bleek dat in de tuinen aan de Verdistraat in totaal een elftal brandbommen te zijn ontbrand. Op verzoek van de politie werden de bomresten verzameld en na afloop ingeleverd bij het politiebureau in Loosduinen. Om 09:30 meldden 2 agenten dat in de tuin, gelegen achter het perceel Leyweg 48, van Steijn in de nacht een brandbom was neergevallen. Deze brandbom bevond zich ongeveer 2 meter in de grond en was al uitgebrand.

Om 13:30 werd door de politieagent en veldwachter Jasperse een onderzoek ingesteld in de tuin van het perceel Laan van Meerdervoort 1218 naar een vermoedelijk ingeslagen brandbom. Door de bewoner Stasse werd verklaard dat er op vrijdag 10 april om ongeveer 23:00 uur, vermoedelijk een brandbom, afkomstig van een overvliegend vliegtuig, in zijn tuin, gelegen achter zijn perceel was ingeslagen. In de tuin werd geen schade aangericht. Door Jasperse werd in de tuin geen brandbom aangetroffen, maar wel brandstichtend materieel dat vermoedelijk afkomstig was van een brandbom. Om 14:00 uur werd nog gerapporteerd dat de motoragenten Heil en Jasperse naar het perceel Laan van Meerdervoort 1218 waren gestuurd en hadden gemeld dat er in de nacht in de tuin achter het perceel een brandbom was neergevallen. De brandbom zou zich op 1 meter in de grond bevinden, echter werd er na onderzoek geen brandbom aangetroffen.

This site was last modified on 30/11/2022 at 20:48. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2022