Vliegveld Ockenburg

Vondst granaat

Op vrijdag 2 mei 1941 werd door een opperwachtmeester van het politiebureau aan de Willem III Straat in Loosduinen gemeld dat rond 11:15 een op dat moment onbekend vliegtuig waarschijnlijk iets had uitgeworpen vanaf een hoogte van ongeveer 3000 meter ter hoogte van de Laan van Meerdervoort met de Kijkduinsestraat. Door personeel van het politiebureau werd vervolgens een onderzoek ingesteld. Rond 11:15 werd een politieagent en tevens onbezoldigd veldwachter, surveillerende in de Kijkduinsestraat met in de nabijheid de Laan van Meerdervoort, aangesproken door 2 mannen. De beide mannen verklaarden dat zij ongeveer een half uur ervoor een fluitend geluid hadden gehoord en zij beiden aan de Laan van Meerdervoort, nabij de Kijkduinsestraat, op een van de aldaar gelegen volkstuintjes een gat in de grond hadden gezien. De mannen gaven verder te kennen dat hier vermoedelijk een onontplofte granaat was neergekomen. De politieagent stelde onmiddellijk de wachtcommandant van het politiebureau aan de Willem III Straat hiervan in kennis en stuurde nog een aantal agenten ter assistentie stuurde met wie het omliggende terrein werd afgezocht. Op een van de volkstuintjes ontdekten de agenten een trechtervormige kuil, in doorsnede breed ongeveer 1 meter en diep ongeveer 40 centimeter. Hier was vermoedelijk een voorwerp in de grond geslagen. Om 12:27 werd door dezelfde opperwachtmeester gemeld dat in een van de volkstuintjes aan de Kijkduinsestraat een trechtervormig gat was gevonden. Bij deze kuil was uit voorzorg een politiepost geplaatst en was een waarschuwingsbord geplaatst. Om ongeveer 16:00 uur was een andere veldwachter op last van de wachtcommandant van hetzelfde politiebureau op het volkstuintje, waar zich het onbekende voorwerp in de grond bevond, waarbij hij plotseling iets zag glinsteren. Naderbij komende zag de veldwachter dat het een ongesprongen granaat was, welke door een zandverstuiving bloot was komen te liggen. De veldwachter had deze bevinding daarna aan de wachtcommandant doorgegeven. Om 16:35 werd door de majoor Riemvis, sector commandant III, medegedeeld dat door een agent van het politiebureau aan de Willem III Straat om 16:25 was gemeld dat in het volkstuintje naast de kuil een ongesprongen granaat, afkomstig van luchtdoelgeschut, was aangetroffen.

Op zaterdag 3 mei 1941 werd om 13:32 door de opperwachtmeester Kok van het politiebureau aan de Willem III Straat gemeld dat de granaat door een Duitse onderofficier was weggehaald. Door een veldwachter van hetzelfde politiebureau werd het waarschuwingsbord weggehaald en werd de afzetting opgeheven.

This site was last modified on 27/11/2023 at 21:09. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2023