Vliegveld Ockenburg

Theeschenkerij "Meer en Bosch"
door G. Hoeve
Eigenaar-pachter van de theeschenkerij Meer en Bosch
26 februari 1942

Ondergeteekende, G.HOEVE, eigenaar-pachter van de theeschenkerij Meer en Bosch verklaart hierbij, dat hij op den morgen van 10 mei 1940 toen het vliegveld Ockenburg overvallen werd door Duitsche vliegers, in zijn woning alhier aanwezig was en dat al heel vlug gewonden van dat veld hierheen gebracht werden. Ik herinner mij dat troepen van het bataljon Grenadiers van Majoor Antheunissen in het bosch en de boschrand werden opgesteld om het vliegveld te heroveren, waarbij ik o.a. zag den luitenant Jhr. Roƫll, die ik uit vroegere tijden kende.

Omstreeks negen uur zag ik hier den Majoor Antheunissen, en heb ik hem nog wat te drinken gebracht terwijl hij bezig was bevelen te geven aan die troepen. Later zag ik hier ook krijgsgevangenen brengen, die door dien Majoor ondervraagd en doorgestuurd werden. Van een der krijgsgevangenen herinner ik mij goed dat hij dien Maj. A. vroeg hem het portret van zijn meisje te laten behouden. Eenige werden tijdelijk opgeborgen in een schuurtje achter mijn woning. In den namiddag bleven die troepen op Ockenburg (a/h koolaschpad) en het vliegveld. Aan verschillende militairen heb ik die ochtend eten en drinken gegeven en ook broodjes, sandwiches, thee en koffie en mijn keuken en buffet beschikbaar gesteld.

's Zondags is in mijn huis voor twee dagen de commandopost van Maj. Antheunissen gevestigd geweest en heb ik het huis verlaten na de inventaris overgegeven te hebben aan een sergeant v. Ooyen. Ook weet ik nog dat de Majoor of zijn personeel bij herhaling gebruik maakte van de telefoon, doch dat af en toe de stadslijn niet werkte. Om de gewonden te verzorgen heb ik eenige dekens afgestaan aan een Officier van Gezondheid; dat er veel en flink gevochten is blijkt uit het feit dat de voorzaal vol lag met gewonden.

G. Hoeve

 

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024