Vliegveld Ockenburg

Gevechten bij de Kijkduinsestraat
door H. van den Bosch
Eigenaar van de Chemische Fabriek "Columbus" wasproducten, destijds aan de Kijkduinsestraat bij het vliegveld Ockenburg
7 juli 1948

Op 10 mei 1940 's morgens vroeg stond ik met mijn vrouw in het woonhuis bij de fabriek te kijken door de ramen, die uitzicht geven op het vliegveld. Wij zagen Duitse vliegtuigen dalen. Bij de loods op het vliegveld stonden enkele Nederlandse militairen. Twee van hen gingen met een mitrailleur naar de uiterste punt van het veld aan de zijde van Den Haag. Zij zetten de mitrailleur op een standaard van ongeveer een meter hoogte en wilden op de vliegtuigen gaan vuren. Voor zij begonnen te schieten haalden zij een onderdeel van het wapen af en plaatsten een ander onderdeel. De man, die met het wapen schoot, was een klein mannetje. Er waren nog enige mensen bij de houten loods, doch die gingen, toen de Duitsers vuurden, terug. De man met de mitrailleur wilde niet teruggaan. Hij vuurde maar steeds door. De tweede man, die hem aanvankelijk hielp, was al heel spoedig verdwenen. De schutter wist echter van geen wijken en vuurde maar door op de dalende vliegtuigen. De vliegtuigen vuurden op hem terug. Na betrekkelijke korte tijd zag ik de schutter vallen (enige vliegtuigen waren al op de grond) en vanaf die post werd niet meer gevuurd. Ik heb geen ander zijn plaats in zien nemen, hetgeen volgens mij ook niet meer mogelijk was.

Het verbaasde mij, dat het vliegveld zo slecht verdedigd werd. De Duitsers vuurden vanuit hun vliegtuigen in de lucht op de Nederlandse toestellen op de grond. De Duitsers werden helemaal niet onder vuur genomen, uitgezonderd door de mitrailleur hiervoor genoemd. Toen de vliegtuigen daalden en op de troepen op de grond begonnen te vuren, terwijl een Nederlandse granaat in de smelterij van de fabriek ontplofte, zijn wij gevlucht. Op dat ogenblik werden boer Zonneveld met vrouw en knecht en enige Nederlandse soldaten door Duitsers via een sloot naar het vliegveld afgevoerd, waar zij, volgens latere verklaring van Zonneveld, tussen Duitsers moesten liggen. Er waren 6 tot 8 Nederlandse soldaten in de boerderij  en de hele zaak werd door twee Duitsers, die ik er heen heb zien gaan, afgevoerd. Zonneveld woont in de Wijndaalderswoning. Toen wij vluchtten, was het ongeveer 7 uur. De gevechten op het vliegveld waren nog aan de gang.

H. van den Bosch

 

 

 

 

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024