Vliegveld Ockenburg

Blijrust in de vuurlinie
Mevr. v.d. Spek-Kuijpers
Den Haag, mei 2002

Mevrouw v.d. Spek-Kuijpers was dochter uit het gezin van negen kinderen.
De familie woonde destijds in de hoeve Blijrust. Deze voormalige hoeve stond helemaal aan het einde van de Wijndaelerweg, thans het terrein van het Kijkduinpark vakantiepark. Vader was boswachter in Bosjes van Pex. De hoeve werd niet meer als boerderij gebruikt maar de familie had wel het nodige vee uit liefhebberij.

Tijdens de mobilisatie werd het sportpark Ockenburg aan de Wijndaelerweg ingericht als hulpvliegveld en waren er militairen gelegerd. Mw. v.d. Spek kon zich uit die tijd nog herinneren dat wanneer zij en een van haar zussen 's avonds naar huis toe liepen, de militairen van de zoeklichtafdeling het pad waarop zij liepen beschenen met het zoeklicht zodat ze weg goed konden zien. Later kreeg een van haar zussen nog verkering met een van de militairen die op Ockenburg gelegerd was.

De Duitse aanval op Ockenburg in de vroege ochtend van 10 mei 1940 heeft veel indruk gemaakt. Het was een hels kabaal en de hoeve werd zwaar beschadigd aangezien deze in de vuurlinie kwam te liggen. Het huis werd dusdanig beschadigd dat het niet meer bewoonbaar was. Gelukkig raakte niemand van de familie gewond maar men was/werd wel gedwongen om te evacueren. Daarop heeft men een week op het nabij gelegen Ockenrode gewoond.
Na de Nederlandse capitulatie mochten ze nog eenmaal terug naar huis om spullen te pakken. Het werd niet toegestaan het huis op te knappen en er weer te gaan wonen, vandaar dat de familie gedwongen was elders in Loosduinen onderdak te zoeken.

Wat Mw. v.d. Spek nog is bijgebleven was dat ze tot haar verbazing in een Duits vliegtuig, welke in de omgeving van Ockenburg neergekomen was, een klein paard aantrof.

(Noot G.J. van Ojen:) Nu deden zich rond de meidagen allerlei vreemde verhalen en geruchten de ronde maar het aantreffen van een dergelijk paard zou heel goed mogelijk kunnen zijn. De Duitsers hadden namelijk in een aantal Junkers-52 Beierse Haflinger paarden meegenomen, die als trekkracht voor het geschut moesten dienen. Het is een gedrongen en compact paard en kon daardoor goed per vliegtuig worden vervoerd. De dieren waren ook voor vliegtransport afgericht en in speciaal voor dit doel vervaardigde buikbanden in de toestellen opgehangen. Het is mogelijk dat Mw. v.d. Spek op Ockenburg een dergelijk paard heeft aangetroffen.

Nog tijdens de oorlog is hoeve Blijrust geheel afgebroken. Vandaag de dag is er nog een wandel/fietspad genaamd Blijrustduin, deze is te vinden aan het einde van de Wijndaelerweg in Den Haag.

This site was last modified on 12/05/2024 at 19:27. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2024