Landgoed Ockenburg

Theeschenkerij

Deze voormalige hovenierswoning, die op circa 100 meter ten westen van de villa Ockenburg gelegen is (ook wel de tuinmanswoning of dienstwoning genoemd) dateert oorspronkelijk uit 1925. Nadat de gemeente 's-Gravenhage het Landgoed Ockenburg in 1931 had aangekocht, besloot men in 1932 de tuinmanswoning iets ten zuiden van de villa Ockenburg te gaan verhuren. Deze woning werd "zeer geschikt als theeschenkerij" gezien en zou als zodanig geëxploiteerd kunnen worden. Daarom werd besloten per advertentie gegadigden op te roepen en op 24 mei 1932 een openbare inschrijving te houden. Het ging hierbij om de verpachting ten behoeve van de theeschenkerij, van een woonhuis met erf, schuur en open grond op het landgoed Ockenburg. Op deze inschrijving kwamen enkele geïnteresseerde af en uiteindelijk gunde B. en W. de inschrijving aan Dhr. H.E. van Tol. Hij bleek niet de hoogste inschrijver te zijn, maar volgens B. en W. kwam deze inschrijver toch het meest in aanmerking. Deze woning werd voor een periode van 5 jaar verhuurd voor een bedrag van fl. 626,- per jaar. De theeschenkerij werd op vrijdag 14 april 1933 geopend waarin de periode ervoor een groot aantal werklozen aan de verbetering van de voetpaden werkte en ook een aantal nieuwe paden hadden aangelegd. Of de theeschenkerij de gehele 5 jaar geëxploiteerd is geweest is niet duidelijk. Wel is er enige jaren geadverteerd, zoals in een advertentie uit Het Vaderland van 13 april 1933.

In mei 1940 hebben Duitse soldaten enige tijd intrek genomen in het pand van de theeschenkerij nadat ze verdreven waren van het hulpvliegveld Ockenburg.  Toen was het pand waarschijnlijk al niet meer in gebruik als theeschenkerij. Na de oorlog woonde in het pand de heer K.J. van der Spek, onder de jongeren berucht om zijn harde optreden, als hij vond dat er weer een overtreding was begaan of ander kattekwaad was uitgehaald. Om het pand krioelde het altijd van de kippen. Anno 2011 wordt het pand nog wel bewoond. Aan het einde van de jaren '50 werd aan het begin van de oprijlaan van het park Ockenburg een nieuwe theeschenkerij, ook met de naam Ockenburg, in gebruik genomen. Deze uitspanning is beter bekend als Chalet Ockenburg.

In juli  1956 wordt namelijk bekend dat een in het park Ockenburg nabij de Monsterseweg gelegen oppervlakte grond wilden Burgemeester en Wethouders voor het daarop bouwen en exploiteren van een theeschenkerij met bijbehoren in erfpacht uitgeven aan de heer A. Burgersdijk. Op vrijdag 28 maart 1958 om 15:00 uur werd de theetuin op het landgoed Ockenburg officieel geopend door de wethouder van wederopbouw, de heer Richard Carl A.F.J. van Lissa Nessel.

This site was last modified on 03/07/2022 at 10:50. (c) Landgoed-Ockenburg 2010-2022