Vliegveld Ockenburg

Feindlage "S"

Deze map met de vermelding Feindlage "S" is de derde map die op het vliegveld Ockenburg werd aangetroffen en blijkt, volgens een nog aanwezige inhoudsgave, grotendeels compleet te zijn. Feindlage "S" is onmiskenbaar een inlichtingendossier. De informatie in dit dossier is afkomstig van V-Männer en via Duitse attachés in Nederland verzonden aan het Oberkommando der Heeres (OKH), de Generalstab des Heeres-Attachégruppe Berlin, de Oberbefehlhaber der Luftwaffe en het Armeeoberkommando 18. Deze informatie is vervolgens bewerkt en ter beschikking gesteld aan de staf van de 22 Luftlande Infanterie Division. Inhoudelijk geven de documenten informatie over het Koninklijk Huis, de Generale Staf en de dislocaties van de Nederlandse militaire eenheden in de omgeving van Den Haag. 

Zo schrijf het Duitse militaire gezantschap in Den Haag op 9 april 1940 aan het Oberkommando der Heeres (OKH) in Berlijn: "Der Wohnsitz des Ob.d.W. General Winkelmann konnte noch nicht festgestellt werden". Over de prinses Juliana en de prins Bernhard meldde de attaché het volgende: "[...] wird bemerkt, dass das Trohnfolgerpaar kein eigenes Palais in Den Haag besitzt. In den regel bewohnt das Trohnfolgerpaar das von der Köningin-Mutter Emma übernommen Schloss Soestdijk". Een Duitse luchtfoto van het paleis Noordeinde is als bijlage aan dit stuk toegevoegd (zie hier rechts afgebeeld). Verder vermeldden de berichten van Feindlage "S" nauwkeurig de adressen van de hoofdkwartieren en staven. Ook waren zelfs de locaties van de opstellingen voor het luchtafweer en van de wegversperringen zijn nauwgezet in de berichten uitgewerkt. Diverse kaarten/plattegronden zijn in de map bijgevoegd en dienden ter  verduidelijking van de verstrekte gegevens.

This site was last modified on 12/09/2018 at 21:10. (c) Vliegveld-Ockenburg 2001-2018