Landgoed Ockenburg

Welkom op de website over het landgoed Ockenburg

Deze website bevat historische informatie over het, tussen Loosduinen en Kijkduin gelegen, landgoed Ockenburg. Zo worden onder andere de plannen uit 1931 voor het sportpark en de uitvoering ervan beschreven en wordt er ruim aandacht besteed aan de oorlogshandelingen die op en rond het landgoed plaats hebben gevonden in de meidagen van 1940. Ook wordt aandacht besteed aan de toekomstplannen voor het landgoed.

Informatie over de vlieghistorie op de voormalige "Delta Strip" vindt u, ondanks het feit dat er beperkte vlieghistorie is geschreven, op de website over het vliegveld Ockenburg. Via beide sites blijft de geschiedenis van Ockenburg dan ook bewaard.

Op dit moment wordt er verder gewerkt aan deze website
.

 


 

This site was last modified on 18/03/2018 at 23:28. Landgoed-Ockenburg 2010-2018